బుద్ధి, శక్తి నొసగుమా..

ఆధ్యాత్మికం: షిర్డీ సాయి మహిమలు శ్రీమతి బాపత్ సాయి బాబాను సందర్శించింది.. 8 అణాలు దక్షణగా సమర్పించాలనుకుంది.. ఆవిడ వద్ద డబ్బు ఉంది.. మనసు మార్చుకున్నది. 8

Read more

భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

భక్తి భావంతో కొంచమైన చాలు

సాయినాధుని లీలలు సాయి సచ్ఛరిత్రలో సాయిబాబా తెలిపిన కొన్ని గాధలున్నాయి అందులో ఒకటి మధురలో జరిగింది. అది ధనవంతులైన భార్యా భర్తల జరిగిన విషయాలను తెలుపుతుంది. ఆ

Read more

ఒక అడుగు భక్తి వైపు

ఆధ్యాత్మికం సాయిబాబాను మహత్తు గల వానిగా గుర్తించిన ప్రతి ఒక్కరు సాయిని తమ ఇష్టదైవంగా చూచుకొనేరు . సాయి తన భక్తులకు ఇష్ట దైవముల రూపంలో దర్శన

Read more

అర్థం కావు

ఆధాత్మిక చింతన సాయిబాబా మాటలు ఒక్కొక్కసారి ఎంత ప్రయత్నించినా అర్థం కావు, సాయిబాబా మాటలే కావు, కొందరు మహా కవుల, పండితుల రచనలు అంతే. ఉదాహరణకు శ్రీహర్షుడు.

Read more

గురువు ఎవరు?

ఆధ్యాత్మిక చింతన గురువు ఎవరై ఉండాలి? అనే సమస్య ఎదురవు తూనే ఉంటుంది. సాయిబాబను బ్రాహ్మణుడని కొందరంటారు. సాయిబాబాకుగురువులు ఎవరు? అనే ప్రశ్నవస్తే సాయి బాబాయే అఖిలాండ

Read more

దూరము

సాయినాథుని లీలలు సాయిబాబా అంటే షిరిడీ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కే మహాసమిధి అయ్యేవరకు నివసించాడు. రమణమహర్షి అంటే అరుణాచలం అంటే తిరువణ్ణామలై గుర్తుకు రావటం సహజమే.

Read more

గురువు ఎవరు?

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఒకసారి ఈ ప్రపంచం అనిత్యం అని తెలిసిననాడు, నాకింకా ఈ లోకంతో పని లేదని గ్రహించనప్పుడు గాని, ఆధ్యాత్మికం వైపు మనిషి పోతాడు. గురువు

Read more

గురువే ప్రత్యక్ష దైవం

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా, రాఘవేంద్రస్వామి, రమణమహర్షుల వలె గురువు దైవాలు ఒకేరూపంలో సామాన్యంగా కనిపించరు. పాండురంగని అంకితభక్తుడు నామదేవుడు. వామదేవుడు తన బాల్యంనుండి పాండురంగనితో ఆడిపాడేవాడు. నామదేవుడు

Read more

షిర్టీ ఆలయంపై లాక్‌డౌన్‌ ప్రభావం

జూన్ వరకు లాక్ డౌన్ కొనసాగితే రూ. 150 కోట్ల నష్టం షిర్టీ: కరోనా లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో దేశంలో పలు ఆలయాలు మూతపడిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో

Read more

షిర్డీ సాయినాథుని లీలలు : నిర్ణయం

సాయిబాబా వంటి సత్పురుషులను దర్శించేందుకు ఎంతో దూరం నుండి వచ్చే వారు కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి హరిద్వార్‌ బువా అనే పేరు గల వ్యక్తి సాయిని దర్శించాలనుకున్నాడు.

Read more