సాటి వారికి సహాయం

ఆధ్యాతిక చింతన ఆశ్రయం ఇచ్చాక వెళ్లి పొమ్మనడం మహా పాపమని తర్కించుకుంటుంది సుధేష్ట. నిస్స హాయురాలైన తోటి మహిళ శరణువేడితే సరేనంది. అదే పెను ముప్పులా పరిణమిస్తుందని

Read more

వేచి ఉండటం ఉత్తమం

బైబుల్ కథలు మనం మన శక్తిని ఆధారం చేసుకుని చాలాసార్లు పనులు చేస్తుంటాం. దేవ్ఞడు అది వద్దని చెబుతున్నా దాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగిపోతాం. తద్వారా గొప్పనష్టాన్ని

Read more

మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more

అశ్వత్థామకు కృష్ణుని శాపం

శ్రీ కృష్ణ లీలలు అశ్వత్థామ అడవులలలో తిరుగుతున్నాడు. ఆకలి వలన అతని కడుపులో ప్రేగులు నకనకలాడుతున్నాయి. పండ్లేమన్నా లభిస్తాయేమోనన్న దృష్టితో అడవిలోని చెట్లన్నిటినీ పరిశీలించాడు. అతనికి ఒక

Read more

విన్నవించుకో..

బైబుల్ సారాంశం ప్రపంచదేశాలన్నింటిని వణికిస్తున్న భయంకరమైన వైరస్‌ కరోనా. చైనాలో ఆరంభమైన ఈ వైరస్‌ వేగంగా ప్రపంచదేశాలల్లో విస్తరిస్తున్నది. దీనికి ఇంకా మందు కనిపెట్టలేదు. దానిపై నిరంతరం

Read more

వాలి సుగ్రీవుల కథ

మంచివాళ్లకు భగవంతుడి అనుగ్రహం వాలి, సుగ్రీవులు కవల పిల్లలు. వాలి మహాబలశాలి. ఎవరైనా వాలితో ఎదురుగా యుద్ధం చేస్తే వారి బలంలో సగం హరించే వరం వాలికి

Read more

శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఉపదేశం

ఆది మధ్యాంతర రహిత శక్తి ‘ఓ జగన్మాతా! సామాన్యులకు కూడా నీ సాన్నిధ్యము లభించు సులభ మార్గమును దయతో ఉపదేశించు, అని భాస్కరాచార్యుడు ప్రార్థించాడు వాసవీ కన్యకా

Read more

భయంలేదు.. దేవుడున్నాడు

‘తమ దేవుని నెరుగువారు బలముకలిగి గొప్ప కార్యములు చేసెదరు’ (దానియేలు 11:32). మనదేవుడు యూదాగోత్రపు సింహం. అద్వితీయ సత్యదేవుడు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి,

Read more

చేసేది – చేయించేది

షిర్డీసాయి మహిమలు: సాయిబాబా రామయాణ గ్రంథాన్ని పారాయణ చేయమని భక్తులకు, సందర్శకులకు చెప్పేవాడు. సాయిబాబా స్వయంగా శ్రీరామవిజయం అనే రామాయణాన్ని పారాయణ చేయించి స్వయంగా శ్రవణం చేశాడు.

Read more

ధర్మరాజు అశ్వమేధయాగం

కురుక్షేత్ర మహా సంగ్రామంలో విజయం సాధించిన తర్వాత పట్టాభిషిక్తుడైన ధర్మారాజు అశ్వమేధయాగం మమౄవైభోపేతంగా చేసి అనేమైన లెక్కలేనంత మంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానాలు చేసారు.ధర్మరాజును అందరూ పొగుడుతుంటే లోలోపల

Read more