వ్యక్తిగత పూజ ప్రాధాన్యం

అధ్యాత్మిక చింతన శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, గౌతమబుద్ధుడు, మహావీరుడు, గురునానక్‌, రామకృష్ణ పరమహంస, గాంధీజీ ఇలాంటి మహనీయులను, మహాత్ములను, సత్పురుషులను మనమెంతో పొగడుతాం. గౌరవిస్తాం, పూజిస్తాం, వారి జయంతులను,

Read more

విమర్శనాత్మక దృష్టి

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎంతగొప్ప వ్యక్తి చెప్పినా, ఏ గ్రంథం చెప్పినా ఏవిషయాన్నీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దనీ భగవంతుడిచ్చిన వివేకాన్ని, విచక్షణాజ్ఞానాన్ని వినియోగించమని, విమర్శనాత్మక దృష్టిని అవలంభించమని గౌతమబుద్ధుడు, రామకృష్ణపరమహంసలాంటివారు,

Read more

గురువే ప్రత్యక్ష దైవం

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా, రాఘవేంద్రస్వామి, రమణమహర్షుల వలె గురువు దైవాలు ఒకేరూపంలో సామాన్యంగా కనిపించరు. పాండురంగని అంకితభక్తుడు నామదేవుడు. వామదేవుడు తన బాల్యంనుండి పాండురంగనితో ఆడిపాడేవాడు. నామదేవుడు

Read more

ప్రశంస, విమర్శ

ఆధ్యాత్మిక చింతన ప్రశంస అంటే పొగడ్త, విమర్శ అంటే తెగడ్త. ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న సుగుణాలను ఎత్తి చూపుతూ పొగడవచ్చు, లేని సద్గుణాలను ఉన్నట్టు చెప్పీ పొగడవచ్చు.

Read more

దైవ సంకల్పం

ఆధ్యాత్మిక చింతన మన జీవితాన్ని, ప్రపంచగమనాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం అనుకొన్నట్టు కాక దైవసంకల్పం ప్రకారమే అంతా జరుగు తున్నట్టు మనకు సులభంగనే అర్థమవుతుంది. దైవసంకల్పం,

Read more

ఆచారం-దైవసంకల్పం

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆమె ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ. వివాహమై పిల్లల్ని కనిన తల్లి. ఆమె మరణించింది. శ్మశానికి తీసుకెళ్లి ఆ శవాన్ని దహనం చేయాలి. కానీ లింగం

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన నేను రాక్షసస్త్రీని. నా పేరు శూర్పణఖ. కామరూపవిద్యలు తెలిసిన దాన్ని. నేను ఏ రూపం కావాలనుకున్నా చిటికలో ఆ రూపాన్ని పొందగలను. రావణుడనే రాోసరాజు

Read more

కర్ణుడు పుట్టుకే ఒక విచిత్రం

ఆధ్యాత్మిక చింతన తనకు మేలు చేసిన వారికి, ప్రత్యుపకారం చేయలేకున్నా వారి వెన్నంటి తుదివరకూ వరిపట్ల కృతజ్ఞతా భావంతో మెలిగే ‘స్వామిభక్తి పరాయణులలో, మహాభారతయోధుడు కర్ణుడు అగ్రగణ్యుడు.

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక ఆరాధన ‘ఓ హనుమంతుడా! నాకూ, నా భర్తకు మాత్రమే తెలిసిన సంఘటన ఒకటి చెబుతాను. ఆ విషయాన్ని నీవుఆయనకు ఓ విశిష్టమైన గుర్తుగా చెప్తు అని

Read more

శకుంతల

ఆధ్యాత్మిక చింతన రాజర్షియైన విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి కావాలనే ఆకాంక్షతో ఘోర తపస్సుకు పూనుకొనగా, ఇండ్రుడు తన పదవిపోతుందనే భయంతో తనవద్ద నున్న అప్సరసలతో ఒకరైన మేనకను విశ్వామిత్ర

Read more

శ్రీమద్రామాయణం

ఆధ్యాత్మిక చింతన విజ్ఞానశాస్త్రం-మతం పరస్పర విరుద్ధమైనవని భావించి కొందరు. ‘ఈ ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలోనూ సాముద్రికం, జ్యోతిష్యం, వాస్తు, శకునాలు ఇలాంటి వాటిని నమ్మవచ్చా? అని ప్రశ్నిస్తుంటారు.

Read more