బాధ పడనీయకు

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా ..15.10. 1918 దేహాన్ని విడిచారు. సాయిబాబాకు ఎందరో భక్తులు, సందర్శకులు. సాయి తన భక్తులతో అరమరికలు లేకుండా మాట్లాదు వాడు. . అట్లే

Read more

చేసేది – చేయించేది

షిర్డీసాయి మహిమలు: సాయిబాబా రామయాణ గ్రంథాన్ని పారాయణ చేయమని భక్తులకు, సందర్శకులకు చెప్పేవాడు. సాయిబాబా స్వయంగా శ్రీరామవిజయం అనే రామాయణాన్ని పారాయణ చేయించి స్వయంగా శ్రవణం చేశాడు.

Read more

దీపం ఉండగానే

దీపం ఉండగానే మానవ జన్మ ప్రాముఖ్యాన్ని తెలుపని వారుండరు. కానీ, తెలుసుకున్నవారు తక్కువగానే ఉంటారు. ఇంకా ఆ విషయం తెలుసుకొని ఆచరణలో పెట్టువారు ఇంకా తక్కువగా ఉంటారు.

Read more

భయమేలా ఓ మనసా!

భయమేలా ఓ మనసా! భారతీయులకు కాశీకి అవినాభావన సంబంధం ఉన్నది. సాయిబాబా కూడా అప్పుడప్పుడు ‘నేను ఇప్పుడే కాశీలో (గంగానది)లో స్నానం చేసి వచ్చాను అనేవాడు. వివేకానందస్వామి

Read more

పేదరికం మంచిదే

పేదరికం మంచిదే ”దరిద్రం ఉత్తమమయిన దివ్యసామ్రాజ్యం. భాగ్యం కన్నా లక్షరెట్లు గొప్పది. పేదలకు భగవంతుడు సోదరుడు అంటారు సాయిబాబా. తమ కంటిచూపుతోనే మహారాజులను చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నా

Read more

భ్రమర కీటక న్యాయం

భ్రమర కీటక న్యాయం సాయిబాబా కొద్దిమందిని మాత్రమే తన రంగస్థలమయిన షిరిడీకి పిలిపించుకున్నారు. దాదాపు వారందరూ సాయిచరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. ఈ లీల సాయిబాబా మహాసమాధి అనంతరం

Read more

భగవంతుని రెండు చేతులు

భగవంతుని రెండు చేతులు షిరిడీలో ఒక వేసవికి భాగ్‌చంద్‌ సేర్‌ గడ్డివాము తగలబడింది. భాగ్‌చంద్‌ ద్వారకామాయికి వెళ్లి సాయిని దర్శించుకున్నాడు. తనకు కలిగిన నష్టం గురించి సాయికి

Read more

సాయినాధుని దక్షిణ హస్తం

సాయినాధుని దక్షిణ హస్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు రామకృష్ణపరమహంస గూర్చి తెలియని దేశం లేదు, తెలియని వారు లేరు. అలాగే సాయిబాబా కూడా. శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస ధర్మోద్దరణకు వివేకానందుని

Read more