మాతృస్వరూపులు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ముఖ్యాంశాలు మహనీయులు అంతే.. వారు అందరికీ మాతృస్వరూపులే ఆ మహిళను సాయి తల్లిగా సంబోధించారు సుబ్బారాయుడు, కొణిజేటి రంగనాయకమ్మ దంపతులు తెలుగు గడ్డపై మరో

Read more

షిరిడీలో కొనసాగుతున్న బంద్‌

షిర్డి: సాయిబాబా జన్మస్థలంపై వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో షిర్డి స్థానికులు ప్రకటించిన బంద్‌ ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. షిర్డి సహా చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా బంద్‌ పాటిస్తున్నారు.

Read more

షిర్డి సాయిబాబా ఆలయం తెరిచే ఉంటుంది

షిర్డి: షిర్డిలోని సాయి సంస్థాన్‌ ట్రస్ట్‌ సాయిబాబా ఆలయాన్ని తెరిచే ఉంచారు. యథావిధిగా భక్తులు ఆదివారం సాయిబాబాను దర్శించుకుంటున్నారు. సాయిబాబా జన్మస్థలమైన పర్బని జిల్లాలోని పత్రి పట్టణాన్ని

Read more

శిరిడీ భక్తులకు ఇబ్బంది లేదు..దర్శనాలు కొనసాగుతాయి

గ్రామస్తులు ప్రకటించిన బంద్‌తోనూ ట్రస్ట్‌కు సంబంధం లేదన్న ట్రస్ట్ శిరిడీ: శిరిడీ సాయిబాబా జన్మ స్థలమని పేరున్న మహారాష్ట్రలోని పర్భణీ జిల్లాలోని పథ్రీని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయడానికి

Read more

పూజ పూర్తిగా చేయాలి

సాయిబాబా షిరిడీకి రాకముందు అనేక లీలలు చూపారు. షిరిడీలో తానున్నంతకాలం అంటే 15-10-1918 వరకు లీలలు చూపారు. అనంతరం కూడా లీలలు చూపుతున్నారు. సాయిబాబాకు భూత, భవిష్యత్‌,

Read more

ప్రతినిధులు

సాయిసచ్చరిత శ్రవణమనే సాగరాన భక్తి ప్రేమామృతమనే అలలు లేస్తాయి. వానిలో మరలమరల మునకలు వేస్తే జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి. జ్ఞానరత్నాల కోసం మరల మరల మునకలు వేయవలసినదే. సచ్చరితలోని

Read more

ఎండిన ఆకులు

ఎండిన ఆకులు సాయిబాబా వద్ద మేఘశ్యాముడు అనే భక్తుడు ఉండేవాడు. ఆయనకు సారే అనే పేరుగల మరొక భక్తుడు సాయిని శివ్ఞనిగా అర్చించుటకు షిరిడీ పంపుతాడు. షిరిడీ

Read more

జ్ఞానులు దేన్నీ కోరరు!

జ్ఞానులు దేన్నీ కోరరు! సాయిబాబా జ్ఞాని. జ్ఞానులను కర్మలను అంటవ్ఞ. గత కర్మలన్నీ వారి జ్ఞానాగ్నిలో భస్మమవ్ఞతాయి. అయితే వారు కరుణాసముద్రులు. వారి కరుణకు హద్దు లేదు.

Read more

షిర్డీలో సాయిబాబా ప్రపంచ సదస్సు

షిర్డీలో సాయిబాబా ప్రపంచ సదస్సు   షిర్డీ: మహారాస్ట్రలోని ప్రముఖ క్షేత్రమై షిర్డీలో సాయిబాబా ప్రపంచ సదస్సును నిర్వహించారు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలిసారిగా సాయిబాబా దేవాలయాలకు చెందిన

Read more