భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

దూరము

సాయినాథుని లీలలు సాయిబాబా అంటే షిరిడీ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కే మహాసమిధి అయ్యేవరకు నివసించాడు. రమణమహర్షి అంటే అరుణాచలం అంటే తిరువణ్ణామలై గుర్తుకు రావటం సహజమే.

Read more