కాకా పురాణిక్

ఆధ్యాత్మికం : షిర్డీ సాయి లీలలు సాయి బాబా షిర్డీ గ్రామాన్ని విడిచి (దగ్గరున్న ఒకటి, రెండు గ్రామాలు తప్ప) ఎక్కడకూ పోయినట్టు దాఖలాలు లేవు.. కానీ

Read more

భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

దూరము

సాయినాథుని లీలలు సాయిబాబా అంటే షిరిడీ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కే మహాసమిధి అయ్యేవరకు నివసించాడు. రమణమహర్షి అంటే అరుణాచలం అంటే తిరువణ్ణామలై గుర్తుకు రావటం సహజమే.

Read more