గురువే ప్రత్యక్ష దైవం

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా, రాఘవేంద్రస్వామి, రమణమహర్షుల వలె గురువు దైవాలు ఒకేరూపంలో సామాన్యంగా కనిపించరు. పాండురంగని అంకితభక్తుడు నామదేవుడు. వామదేవుడు తన బాల్యంనుండి పాండురంగనితో ఆడిపాడేవాడు. నామదేవుడు

Read more

మాతృస్వరూపులు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ముఖ్యాంశాలు మహనీయులు అంతే.. వారు అందరికీ మాతృస్వరూపులే ఆ మహిళను సాయి తల్లిగా సంబోధించారు సుబ్బారాయుడు, కొణిజేటి రంగనాయకమ్మ దంపతులు తెలుగు గడ్డపై మరో

Read more

మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more

వ్యాధి – నివారణ : షిర్డీ సాయి లీలలు

సాయిబాబా వంటి సాధు సత్పురుషులు తమ భక్తులను ఆదుకుంటారు. తమకు ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ విధంగా భక్తులను కాపాడతారు. విధంగానే కాపాడాలనే నియమం ఉండదు వారికి.

Read more

అన్నం పెడితే మంచిది

సాయిబాబా ‘ఆకలితో నున్నవారికి అన్నము పెట్టినచో, దిగంబరులకు గుడ్డలిచ్చినచో…నిశ్చయముగా భగవంతుడు మిక్కిలి ప్రీతిచెందును అంటారు. శ్రీ శివకేశన్‌స్వామి సాయిసన్నిదిలో ఉండటానికి నిశ్చయించుకున్నారు. ఆయన షిరిడీ చేరారు. అప్పటిలో

Read more

బిడ్డను మరచిన తల్లి

మహాత్ముల జీవితాలు అసాధారణ సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. సాయిబాబా సాహిత్యంలో కూడా అటువంటివి ఉన్నాయి. షిర్డీకి కొద్దిదూరంలో ఉన్న ఒకరిద్దరు భక్తుల ఇండ్లకు సాయిబాబా వెళ్లేవారు. నానాసాహెబ్‌

Read more

చూచి, విమర్శించాలి

అందరూ ఏ ఒక్కదైవాన్ని మాత్రమే పూజింపుమనదు. ఎవరి నమ్మకం కొలది, వారు ఆదైవమును, గురువ్ఞను పూజించుకొనవచ్చును. ఎవరి గురువ్ఞవారికి ఇంద్రుడు, చంద్రుడూ. వారిని తప్పుపట్టనక్కరలేదు. కాని ఎదుటివారి

Read more

సాయి నామస్మరణతో మార్మోగుతున్న బాబా ఆలయాలు

సాయి నామస్మరణతో మార్మోగుతున్న బాబా ఆలయాలు నేడు గురు పౌర్ణమి దేదీప్యమానంగా సాయి ఆలయాలు బాబా దర్శనం కోసం పోటెత్తుతున్న భక్తులు దేశవ్యాప్తంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా

Read more

దైవనామ మధురం

నా ఖజానా నిండియన్నది ఎవరికేది కావలసిన దానిని వారికివ్వగలను కాని వానికి పుచ్చుకొను యోగ్యత కలదా లేదా అని మొదట పరీక్షించవలయును అంటారు సాయి నిమా§్‌ు మొదటి

Read more

వ్యాపారం

వ్యాపారం సాయిబాబా మాటలు ప్రతీక లతో నిండివ్ఞంటా యి. ఉదాహరణకు సాయిబాబా పామును ‘లంబా బాబాఅంటారు. ‘పైసా అంటే సాయిదృష్టిలో భక్తుడే లేదా వ్యక్తియే గాని డబ్బు

Read more

బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ

బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ ఒకసారి సాయిబాబా నీంగాంలో ఉంటున్న డేంగలే గృహానికి వెళ్లి పెరటిలో సంభాషిస్తున్నాడు. పెరటి చెట్టు మీద రెండు పక్షులు మాట్లాడుకోవటం డేంగలే

Read more