బిడ్డను మరచిన తల్లి

మహాత్ముల జీవితాలు అసాధారణ సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. సాయిబాబా సాహిత్యంలో కూడా అటువంటివి ఉన్నాయి. షిర్డీకి కొద్దిదూరంలో ఉన్న ఒకరిద్దరు భక్తుల ఇండ్లకు సాయిబాబా వెళ్లేవారు. నానాసాహెబ్‌

Read more

చూచి, విమర్శించాలి

అందరూ ఏ ఒక్కదైవాన్ని మాత్రమే పూజింపుమనదు. ఎవరి నమ్మకం కొలది, వారు ఆదైవమును, గురువ్ఞను పూజించుకొనవచ్చును. ఎవరి గురువ్ఞవారికి ఇంద్రుడు, చంద్రుడూ. వారిని తప్పుపట్టనక్కరలేదు. కాని ఎదుటివారి

Read more

సాయి నామస్మరణతో మార్మోగుతున్న బాబా ఆలయాలు

సాయి నామస్మరణతో మార్మోగుతున్న బాబా ఆలయాలు నేడు గురు పౌర్ణమి దేదీప్యమానంగా సాయి ఆలయాలు బాబా దర్శనం కోసం పోటెత్తుతున్న భక్తులు దేశవ్యాప్తంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా

Read more

దైవనామ మధురం

నా ఖజానా నిండియన్నది ఎవరికేది కావలసిన దానిని వారికివ్వగలను కాని వానికి పుచ్చుకొను యోగ్యత కలదా లేదా అని మొదట పరీక్షించవలయును అంటారు సాయి నిమా§్‌ు మొదటి

Read more

వ్యాపారం

వ్యాపారం సాయిబాబా మాటలు ప్రతీక లతో నిండివ్ఞంటా యి. ఉదాహరణకు సాయిబాబా పామును ‘లంబా బాబాఅంటారు. ‘పైసా అంటే సాయిదృష్టిలో భక్తుడే లేదా వ్యక్తియే గాని డబ్బు

Read more

బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ

బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ ఒకసారి సాయిబాబా నీంగాంలో ఉంటున్న డేంగలే గృహానికి వెళ్లి పెరటిలో సంభాషిస్తున్నాడు. పెరటి చెట్టు మీద రెండు పక్షులు మాట్లాడుకోవటం డేంగలే

Read more

అందరూ నావారే!

అందరూ నావారే! సాయిబాబాను భార్యాభర్తలు దర్శించినా ఎవరి అనుభవం వారికే ఉంటుంది. అయితే భార్యాభర్తలలో భర్త తాను సాయిబాబాను దర్శించకుండా,భార్య సాయిబాబాను దర్శిస్తే ఆక్షేపణ తెలిపని వారూ

Read more

కృతజ్ఞతతో సరికాదు

కృతజ్ఞతతో సరికాదు సాయిబాబాను దర్శించినవారు అనేక వందల, వేలమంది. ఆ సందర్శకుల, భక్తుల అనుభవాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క అనుభవం ఒక్కొక్క విషయాన్ని తెల్పుతుంది. సాయిసచ్చరిత

Read more