కాకా పురాణిక్

ఆధ్యాత్మికం : షిర్డీ సాయి లీలలు సాయి బాబా షిర్డీ గ్రామాన్ని విడిచి (దగ్గరున్న ఒకటి, రెండు గ్రామాలు తప్ప) ఎక్కడకూ పోయినట్టు దాఖలాలు లేవు.. కానీ

Read more

బుద్ధి, శక్తి నొసగుమా..

ఆధ్యాత్మికం: షిర్డీ సాయి మహిమలు శ్రీమతి బాపత్ సాయి బాబాను సందర్శించింది.. 8 అణాలు దక్షణగా సమర్పించాలనుకుంది.. ఆవిడ వద్ద డబ్బు ఉంది.. మనసు మార్చుకున్నది. 8

Read more

షిర్డీ యాత్ర -ఆధ్యాత్మిక చింతన

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబాను గూర్చి తెలిసిన వారందరూ షిర్టీ యాత్ర చేసి ఆయనను దర్శి ద్దామనుకునే వారు చాలా మంది. కొంత మందికి యాత్ర చేసి, ఆయనను

Read more

జగదీశ్వరుడు

ఆధ్యాత్మికం సాయిబాబా మతాతీంగా వుండేవాడు. తననివాసాన్ని ద్వారకమాయి అనేవాడు. కాని తాను ధరించేదుస్తులన్నీ మహమ్మదీయులవలె ఉండేవి. ఏకనాద భాగవతము, భావార్థరాబాయణము పారాయణం చేయించేవాడు హిందువులతో అబ్దుల్‌కు ఖురాన్‌

Read more

అర్థసత్యం

షిర్డీసాయి లీలలు సాయిబాబాను ఎందరెందరో సందర్కించేవారు. వారిలో ఒకరు విజయానందుడు. ఇతడు సన్యాసాశ్రమాన్ని చపట్టాడు. సాయిబాబా కీర్తివిని దర్శించటానికి వచ్చాడు. అతడుసన్యాసాశ్రమం స్వీకరించినా, అతని కుటుబంలోని వారికి

Read more

భౌతికం – ఆధ్యాత్మికం

షిర్డీ సాయి నాధుని లీలలు లోకంలో జీవించే వ్యక్తులకు అనేక సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఆ సంఘటనలు అన్నీ భౌతిక పరమైనవే కానక్కరలేదు. అవి భౌతిక లేదా లౌకిక

Read more

గురువే ప్రత్యక్ష దైవం

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా, రాఘవేంద్రస్వామి, రమణమహర్షుల వలె గురువు దైవాలు ఒకేరూపంలో సామాన్యంగా కనిపించరు. పాండురంగని అంకితభక్తుడు నామదేవుడు. వామదేవుడు తన బాల్యంనుండి పాండురంగనితో ఆడిపాడేవాడు. నామదేవుడు

Read more

మాతృస్వరూపులు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ముఖ్యాంశాలు మహనీయులు అంతే.. వారు అందరికీ మాతృస్వరూపులే ఆ మహిళను సాయి తల్లిగా సంబోధించారు సుబ్బారాయుడు, కొణిజేటి రంగనాయకమ్మ దంపతులు తెలుగు గడ్డపై మరో

Read more

మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more

వ్యాధి – నివారణ : షిర్డీ సాయి లీలలు

సాయిబాబా వంటి సాధు సత్పురుషులు తమ భక్తులను ఆదుకుంటారు. తమకు ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ విధంగా భక్తులను కాపాడతారు. విధంగానే కాపాడాలనే నియమం ఉండదు వారికి.

Read more