కాలపరిమితి లేని కృప

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా షిరిడీకి చేరిన తరువాత మరెక్కడకు పోలేదు. ఎప్పుడైనా దగ్గర దగ్గరలో నున్న రెండు గ్రామాలలో ఉన్న భక్తుల గృహాలకు వెళ్లేవారు. ఆ భక్తుల

Read more

చివరి తోడు

సాయిబాబాను నమ్మిన వారికి యమపాశం బాధను కల్గించరు. సాయి లౌకికపరమైన ఎన్నో కోర్కెలను తీరుస్తాడు. అంతటితో వదలివేయకుండా తనతో ఐక్యమయ్యే వరకు చివరి తోడుగా ఉంటూనే ఉంటాడు.

Read more

ప్రత్యుపకారం

ఉపకారం చేసిన వ్యక్తికి కనీసం ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పని వ్యక్తులు ఉంటారు. సాయిబాబా వంటి సత్పురుషులు అపకారం చేసినవారికే, ఉపకారం చేస్తారు. ఇక ఉపకారం చేసిన వారిని

Read more

ప్రతినిధులు

సాయిసచ్చరిత శ్రవణమనే సాగరాన భక్తి ప్రేమామృతమనే అలలు లేస్తాయి. వానిలో మరలమరల మునకలు వేస్తే జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి. జ్ఞానరత్నాల కోసం మరల మరల మునకలు వేయవలసినదే. సచ్చరితలోని

Read more

సాయి కృప

సాయి సామిత్యంలో ఎందరిగాధలో ఉన్నాయ. వాటిలో కొందరి భక్తులపేర్లు తరచుగా వినిపిస్తుంటాయి. ఉదాహరణగా మాధషావరావ్ఞ, కాకాసాహెబ్‌దీక్షితు, హేమాద్‌పంత్‌, దాసగణు మొదలైనవి. కొందరిపేర్ల ఒకే ఒకసారి వస్తాయి. ఉదాహరణగా

Read more

11 రోజుల్లో షిర్టీ ఆలయానికి రూ.14.54 కోట్ల విరాళాలు

ముంబయి : మహారాష్ట్రలోని షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయానికి 11 రోజుల్లో రూ.14.54 కోట్ల విరాళాలు వచ్చాయని ఆ సంస్థాన్‌ ట్రస్ట్‌ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ చంద్రశేఖర్‌ కదాం మీడియాకు తెలిపారు.

Read more

దొంగలు

దొంగలు సాయిబాబా సాహిత్యంలో కొన్ని సంఘటనలలో దొంగలు వస్తారు. ఏసత్పురుషుని జీవిత చరిత్రలోనయి నా దొంగలు రావటం సహజమే.శ్యామ్‌రావ్‌ జయకర్‌ సాయి చిత్రాన్ని, సాయి మహాసమాధి చెందకపూర్వ

Read more