ప్రతినిధులు

సాయిసచ్చరిత శ్రవణమనే సాగరాన భక్తి ప్రేమామృతమనే అలలు లేస్తాయి. వానిలో మరలమరల మునకలు వేస్తే జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి. జ్ఞానరత్నాల కోసం మరల మరల మునకలు వేయవలసినదే. సచ్చరితలోని

Read more

సాయి కృప

సాయి సామిత్యంలో ఎందరిగాధలో ఉన్నాయ. వాటిలో కొందరి భక్తులపేర్లు తరచుగా వినిపిస్తుంటాయి. ఉదాహరణగా మాధషావరావ్ఞ, కాకాసాహెబ్‌దీక్షితు, హేమాద్‌పంత్‌, దాసగణు మొదలైనవి. కొందరిపేర్ల ఒకే ఒకసారి వస్తాయి. ఉదాహరణగా

Read more

11 రోజుల్లో షిర్టీ ఆలయానికి రూ.14.54 కోట్ల విరాళాలు

ముంబయి : మహారాష్ట్రలోని షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయానికి 11 రోజుల్లో రూ.14.54 కోట్ల విరాళాలు వచ్చాయని ఆ సంస్థాన్‌ ట్రస్ట్‌ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ చంద్రశేఖర్‌ కదాం మీడియాకు తెలిపారు.

Read more

దొంగలు

దొంగలు సాయిబాబా సాహిత్యంలో కొన్ని సంఘటనలలో దొంగలు వస్తారు. ఏసత్పురుషుని జీవిత చరిత్రలోనయి నా దొంగలు రావటం సహజమే.శ్యామ్‌రావ్‌ జయకర్‌ సాయి చిత్రాన్ని, సాయి మహాసమాధి చెందకపూర్వ

Read more

కదిలింది పండరికి పల్లకి

కదిలింది పండరికి పల్లకి సాయిబాబా తాను నివసించే పాడుబడ్డ మశీదును ద్వారకామాయి అంటారు. అది ఆయన దృష్టిలో ద్వారక, పండరీపురం, డాకోద్‌. ఆ మూడు పుణ్యక్షేత్రాలు శ్రీ

Read more

కపట గురువులు

కపట గురువులు సాయిబాబా గురువు. సాయినాధుని జీవితచరిత్ర అనబడే శ్రీ సాయిసచ్చరిత గురుత్వానికి పెద్దపీఠ వేసింది. పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరుగా ఊగునట్లుగా, గురువులందు కపట గురువులూ ఉంటారు.

Read more