విద్యావిధానాన్ని సామాజిక కోణంతో చూడాలి

ప్రభుత్వం,అధికారులు ఇంగ్లీషులో విడుదల చేసే ఉత్తర్వులు అర్థంకాక సామాన్యులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. స్వాతం త్య్రంవచ్చి ఏడు పదులు దాటుతున్నప్పటికీ ఇంగ్లీషు భాషా ప్రాధా న్యత ఏమాత్రం

Read more

చెదలు పడుతున్న విద్యారంగం

పాఠశాలలు ప్రారంభమై రెండు నెలలు కావస్తున్నా ప్రభుత్వ బడులలో ఎప్పటిలాగానే అనేక సమస్యలు తిష్టవేసుకొని కూర్చున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సౌకర్యాలను మెరుగు పరిచి ప్రైవేట్‌ పాఠశాలలకు దీటుగా

Read more

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న విద్యావ్యాపారం

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న విద్యావ్యాపారం మీఅబ్బాయి లేదా అమ్మాయిని డాక్టర్‌ చేయాలా! ఇంజినీర్‌ చేయాలా! మమ్మల్ని కలవండి. మేమే తయారు చేస్తాం అంటూ రెండు

Read more

తగ్గుతున్న విద్యా ప్రమాణాలు!

         తగ్గుతున్న విద్యా ప్రమాణాలు! దేశంలో విద్యావ్యవస్థను సంస్కరించి నూతన విద్యావిధానాన్ని రూపొందించి అందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందించే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన

Read more

దిగజారుతున్న విద్యాప్రమాణాలు

దిగజారుతున్న విద్యాప్రమాణాలు దేశంలోని గ్రామీణ విద్యార్థుల చదువ్ఞల తీరుఎలా ఉందో తాజాగా అధ్యయనం వెల్లడించింది. 14 నుంచి 18 ఏళ్ల లోపు విద్యార్థుల అభ్యాసం స్థాయిని పరిశీలిస్తే

Read more

విద్యారంగంలో ఎన్నో లోపాల పాఠాలు

విద్యారంగంలో ఎన్నో లోపాల పాఠాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా తన రాష్ట్రం లేదా తన దేశం అగ్రగామిగా నిలదొక్కుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుం ది. దానికి కావలసిన పాలన,అక్కడి ప్రజల

Read more

విద్య,వైద్యం సమాజానికి చక్షువ్ఞలు!

విద్య,వైద్యం సమాజానికి చక్షువ్ఞలు! ‘సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం నేత్రాల ప్రాము ఖ్యతను ఎరుగని వారుంటారా? అలాగే విద్య, వైద్యం ఈ రెండు రంగాల పురోగతి, అధోగతులు ప్రభుత్వం,

Read more