కరోనా వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన చదువులు!

పిల్లల చదువుకు ఇంట్లోనే కొంత సమయం తల్లిదండ్రులు కేటాయించాలి విద్యాదులకు కావాల్సింది ఆట, పాట, చదువు , కానీ గత ఏడాదిగా చూస్తే ఆట లేదు, పాట

Read more

అర్థం తెలియకపోతే, అడుగులు తడబడతాయి!

ఇల్లు-ఇల్లాలు-పిల్లలు-చదువు విద్యాసంవత్సరం మొదలైన ఏడాదికాలంగా చదువు తూనే ఉండవచ్చు. అంత మాత్రాన ప్రతి విద్యార్థీ పాఠ్యాంశాల్లోని ప్రతి పదానికీ అర్థం తెలిసి ఉంటారని కాదు. ఎక్కువ పదాలు

Read more

ఆన్‌లైన్‌ పాఠాలు

పిల్లలున్న ఇళ్లల్లో ఇదే తంతు చిన్నారుల విద్య- పేరెంట్స్‌ బాధ్యత పిల్లలకు ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్‌ పాఠాలు నడుస్తున్నాయి. ఇంటిపట్టునే ఉండి పాఠాలు వినే సౌకర్యం ఉన్నా, విద్యార్థులు,

Read more