శ్రీవారికి రూ.14కోట్ల భూరి విరాళం

వివరాలను గోప్యంగా ఉంచిన అధికారులు తిరుమల: కలియుగ దైవం శ్రీ శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి ఓ ఎన్నారై భక్తుడు భారీ విరాళాన్ని అందించాడు. ఈ ఉదయం తిరుమలకు వచ్చిన

Read more