వేసవి పానీయం – కొబ్బరి బొండాం

ఆరోగ్య సూత్రాలు వేడిని, దాహాన్ని తగ్గించి చలువ చేస్తుంది. కొబ్బరిబొండాంలో అధికంగా సహజ ఖనిజాలు వన్నాయి. పానీయాలు అన్నిటికన్నా కొబ్బరిబొండాం పానీయం చాలా శ్రేష్టమయినది. కిడ్నీని శుభ్రపరుస్తుంది.కొబ్బరినీరు

Read more

పోషకాల సిరి కొబ్బరినీళ్లు

సీజన్‌ ఏదైనా కొబ్బరినీళ్లు ఆరోగ్యసిరి. కొబ్బరినీళ్లలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ప్రత్యేకంగా రోగులకు కొబ్బరిబొండాం నీళ్లు ఉపశమనాన్నిస్తుంది. శరీరంలో కోల్పోయిన శక్తిని ఈ నీళ్లు తిరిగి సమకూరుస్తాయి. అందుకే

Read more

కొబ్బరి నీళ్లపై పరిశోధనలు

తెలుసుకో కొబ్బరి నీళ్లపై పరిశోధనలు కొబ్బరి నీళ్లలో ఏముందో తెలుసుకుంటే బోలెదు ఉందని అలోపతి, ఆయుర్వేద వైద్య ప్రముఖులు చెబుతున్నారు. కొబ్బరి నీళ్లపై అంతర్జాతీయ పరిశోధనలు జరిగాయి.

Read more