కళ్ల కింద వలయాలకు చికిత్స

చాలా మందికి కళ్లకింద వలయాలు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. మేకప్‌ వేసినా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ సమస్య ఆలస్యంగా పడుకోవడం, కంటినిండా నిద్రలేకపోవడం, ఒత్తిడి, అలర్జీలు, కళ్లు

Read more

అత్యవసర వైద్య సహాయం ఎందుకు?

అత్యవసర వైద్య సహాయం ఎందుకు? వైద్యరంగంలో అత్యవసర వైద్య సహాయం లేదా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌ అనేది ఒక ముఖ్యమైన విభా గం. రోగుల పరిస్థితిని అంచనా వేయడం,

Read more

ఖరీదైన వైద్యం -గరీబౌతున్న జనం

ఖరీదైన వైద్యం –గరీబౌతున్న జనం గ్రామాల్లోని 86శాతం మంది నగరాల్లో 82 శాతం మంది ప్రభు త్వపరంగా కానీ ప్రయివేట్‌రంగం ద్వారా కానీ ఎలాంటి ఆరోగ్య వైద్యపథకాలకు

Read more