అత్యవసర వైద్య సహాయం ఎందుకు?

అత్యవసర వైద్య సహాయం ఎందుకు? వైద్యరంగంలో అత్యవసర వైద్య సహాయం లేదా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌ అనేది ఒక ముఖ్యమైన విభా గం. రోగుల పరిస్థితిని అంచనా వేయడం,

Read more

ఖరీదైన వైద్యం -గరీబౌతున్న జనం

ఖరీదైన వైద్యం –గరీబౌతున్న జనం గ్రామాల్లోని 86శాతం మంది నగరాల్లో 82 శాతం మంది ప్రభు త్వపరంగా కానీ ప్రయివేట్‌రంగం ద్వారా కానీ ఎలాంటి ఆరోగ్య వైద్యపథకాలకు

Read more