మరో 10 మంది డిప్యూటీ కలెక్టర్ల బదిలీ

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదిలీల పరంపర కొనసాగిస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 39 మంది డిప్యూటీ కలెక్టర్లకు స్థాన చలనం కల్పించిన ప్రభుత్వం ఆమర్నాడే శుక్రవారం మరో

Read more