నేను ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఎలా? ప్లీజ్ వివరించండి ..

మనస్విని: మానసిక, ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కార వేదిక మేడం.. నా వయస్సు 60. ఈ మధ్యనే నాకు బిపి వచ్చింది.. నేను భయపడుతున్నాను . ఆందోళన చెందుతున్నాను

Read more

వ్యతిరేక ఆలోచనలకు స్వస్తి

మనస్విని: వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కార వేదిక మేడం, నా వయస్సు 55 సంవత్స రాలు . నా భర్త తరచూ అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. ఎప్పుడు ఏదో ఒక

Read more

ప్రతిక్షణం ఒక వరం.. ప్రతిరోజూ విలువైంది..

మనస్విని: వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కారం మేడమ్‌, నా వయస్సు 32 సంవత్సరాలు. మా చెల్లి సడెన్‌గా పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తోంది. చచ్చిపోతాను అంటోంది. అడగ్గా తెలిసింది. ఏమంటే, ఆమె

Read more

ఎల్లప్పుడూ అనందంతో గడపాలి

మనస్విని: వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కారం మేడమ్‌ నా వయస్సు 55 సంవత్సరాలు. నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు. పెళ్లిళ్లు అయి పోయాయి. ఇద్దరూ వారి కాపురాలు వాళ్లు చేసుకుంటున్నారు.

Read more

జీవితమే ఒక అపురూపమైన వరం

మనస్విని: మానసిక సమస్యలకు పరిష్కార వేదిక మేడమ్‌, నా వయస్సు 45 సంవత్సరాలు. నేను ఒక గవర్నమెంట్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. ఈ మధ్యనే నాకు ఆఫీస్‌లో వత్తిడి

Read more

సహజీవనానికి ప్రేమ ముసుగు వద్దు

వ్యధ-మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం మలి వయస్సు ప్రేమ నాకు మానసిక క్షోభను కలిగిస్తోంది. ప్రేమకు వయసు, కులము, డబ్బు, హోదా అడ్డుకావంటే ఎవరూ సమ్మతిండంలేదు. భర్తను కోల్పోయి

Read more

Auto Draft

‘మనస్విని’ వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం మేడమ్‌, నా వయస్సు 40సంవత్సరాలు, ఈ మధ్యనే నాకు కిడ్నీ సమస్య అని తెలిసింది. ఇప్పుడు చాలా భయంగా ఉంది.

Read more

ఆమె ఇష్టానికి విలువ ఇవ్వండి

మనస్విని-మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం మేడమ్‌! నాపేరు పుష్పప్రియ. నా వయస్సు 47 సంవత్సరాలు. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పాప, బాబు, పాప ఎవరినో ప్రేమించింది. మాకులం కాదు.

Read more

అమ్మాయికి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి

మనస్విని: వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం మేడమ్‌! నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. మా అమ్మాయి మా ఇష్టం లేకుండా వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది. దానివల్ల

Read more

వర్తమానంలో జీవించాలి

‘మనస్విని’ వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కారం మేడమ్‌! నా వయసు 40 సంవత్సరాలు. నాకు ఒక పాప. నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఈ విషయమై మా అమ్మా

Read more

అందరం ఒకే పడవలో పయనిస్తున్నాం

‘మనస్విని’ మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం మేడమ్‌! నా వయసు 50 సంవత్సరాలు. మాకు ఇద్దరు పిల్లలు. మాకు వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చింది. మా అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవటానికి

Read more