వెంటాడుతున్న కరోనా భయం

‘మనస్విని’ మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారవేదిక నమస్తే మేడమ్‌! నా పేరు లక్ష్మి, వయసు 55 సంవత్సరాలు. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు. అంతా బాగుంది కానీ, నాలో ఏదో

Read more

అత్త, ఆడపడుచుతోనే సమస్య అంతా!

‘మనస్విని’ మానసిక సమస్యలకు పరిష్కారం మీరు తప్పక విజ్ఞ్ఞత నేర్చుకోవాలి. జీవననైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి. సానుకూలంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు తప్పక ఈ సమస్యల నుండి బయటపడగలరు. ఏ

Read more

కౌన్సెలింగ్‌తో ఆ సమస్యలు దూరం

మానసిక సమస్యలకు పరిష్కార వేదిక భర్తలోపం ఉన్నా భార్యనే నిందించే లోకం మనది. ముల్లు ఆకుమీద పడినా ఆకు ముల్లు మీద పడినా ఆకుకే నష్టం అన్న

Read more

అవగాహనతోనే నిర్ణయాలు

‘మనస్విని’ వ్యక్తిగత సమస్యల పరిష్కారవేదిక మేడమ్‌! నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. మా అమ్మాయి పెళ్లి మధ్యనే చేసాము. చాలా ఖర్చులు అయ్యాయి. నేను రెండవ భార్యను.

Read more

సొంత వైద్యాలు అనుసరణీయం కాదు

మనస్విని: వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కార వేదిక మేడమ్‌! నా వయసు 55 సంవత్సరాలు. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు. పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి. అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఈ

Read more

జీవితంలో సమస్యలు సాధారణమే

‘మనస్విని’ మేడమ్‌! నా వయసు 62 సంవత్సరాలు. ఈ మధ్యనే రిటైర్‌ అయ్యాను. ఇప్పుడు నాకు చాలా భయంగా ఉంది. నేను ఈ శేష జీవితం ఎలా

Read more

కూతురుని ఎలా ఒప్పించాలి?

‘మనస్విని (ప్రతి శనివారం) నమస్కారం మేడమ్‌, నా పేరు విమల. నాకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. తను డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. కానీ డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయిని

Read more

తప్పులు సరిదిద్దుకోండి..

మనస్విని (ప్రతి శనివారం) నమస్కారం మేడమ్‌, నాపేరు సువర్ణ. నాకు 30 సంవత్సరాలు, నాకు పెళ్లి అయి 8 సంవత్సరాలు అవ్ఞతుంది. పెళ్లి అయినప్పటి నుండి మాఆయన

Read more

అర్ధం చేసుకుని ప్రవర్తించాలి

మనస్విని (ప్రతి శనివారం) అర్ధం చేసుకుని ప్రవర్తించాలి నమస్కారం మేడమ్‌, నాపేరు సువర్ణ. నాకు 30 సంవత్సరాలు, నాకు పెళ్లి అయి 8 సంవత్సరాలు అవ్ఞతుంది. పెళ్లి

Read more