డిప్రెషన్‌కు కారణాలు

డిప్రెషన్‌ అనేది కేవలం మనసుకూ, మెదడుకూ సంబంధించింది మాత్రమే కాదు. అది శరీరానికి సంబంధించింది అని అంట్నూరు పరిశోధకులు. ఎందుకంటే సాధారణ మనుషులతో పోలిస్తే, ఎముకల సాంద్రత

Read more

డిప్రెషన్‌ లక్షణాలు

డిప్రెషన్‌ లక్షణాలు వ్యాకులతకు లోనుకావడాన్ని మనందరమూ ఎప్పుడో ఒకసారి అనుభవించే ఉంటాము. మనందరమూ కూడా అనేక సందర్భాలలో విషా దంగా, జీవితంపై విసుగుచెంది, చెప్పలేని దుర్భర పరిస్థితిని

Read more

కట్టుబాట్ల పేరుతో ఎన్నాళ్లీ హింస!

కట్టుబాట్ల పేరుతో ఎన్నాళ్లీ హింస! కట్టుబాట్ల పేరుతో ఎన్నాళ్లీ హింస సృష్టిలో స్త్రీపురుషుల లింగ భేదమున్నా మనుషులంతా ఒక్కటే. ‘స్త్రీ అంటే ఒక శక్తి స్వరూపిని. ‘స్త్రీ

Read more

యువతరంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచాలి

యువతరంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచాలి ప్రపంచంలోనే అత్యంత యుక్తవయస్కులైన జనాభా గల దేశాలలో మనదేశం మొదటిస్థానంలో నిలిచినం దుకు గర్వపడాలో, అదే సమయంలో ఈ యువశక్తి మానసిక దౌర్భల్యంతో

Read more

నిరాశానిస్పృహల్లో యువత

నిరాశానిస్పృహల్లో యువత యువతే జాతిపురోగతికి మూలాధారం. నేటి బాల లు, యువకులే రేపటి దేశ భవిత నిర్ణేతలు. యువజన శక్తియుక్తులే అభివృద్ధికి బాటలంటూ ఉపన్యా సాలిస్తూ వేలాది

Read more

కూతురి కోసం కొడుకు పెళ్లి ఆపొద్దు!

కూతురి కోసం కొడుకు పెళ్లి ఆపొద్దు! నా వయస్సు 60 ఏళ్లు. కష్టాలన్నీ కలసికట్టుగా నామీద దాడి చేస్తున్నాయి. పదేళ్ల నుంచి గ్రహాలు వక్రించి, నా జీవితాన్ని

Read more

డిప్రెషన్‌..చేటుకు మూలం

డిప్రెషన్‌..చేటుకు మూలం మానసిక వైద్యశాస్త్రం వృద్ధిలోకి వచ్చి దశాబ్దాలు గడిచినా, దిగులుకు అసలు కారణం డిప్రెషన్‌ అనుసత్యం ఇంకా చాలా మందికి చేరనేలేదు. డిప్రెషన్‌లో ఉన్నవారికి ఏకాగ్రత

Read more

కుంగుబాటు యువభవితకే చేటు

కుంగుబాటు యువభవితకే చేటు మనోవేదనతో, లేనిపోని సమస్యలతో కుంగిపోతున్న వారి సంఖ్య దేశంలో రానురానూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా 18-30ఏళ్ల మధ్య కౌమార దశలో ఉన్న యువకుల్లోనే ఈ

Read more