చెలి ‘చిట్కా’

మహిళలకు ప్రత్యేకం శీతా కాలంలో చర్మం దురద పెట్టకండా ఉండాలంటే. లేత వేపాకులను మెత్తగా నూరి శరీరానికి రాసుకుని స్నానం చేయాలి =============== కేకు ఇష్టమైనా.. కోడిగుడ్డు

Read more

‘చెలి’ చిట్కా

మహిళలకు ప్రత్యేకం చపాతీలు మిగిలి పొతే మరుసటి రోజు వాటిని నూనెతో కాకుండా వెన్నతో కొద్దిగా కాల్చితే రుచిగా ఉంటాయి. పావు కప్పు గులాబీ నీళ్లలో చెంచా

Read more

ఇంటింటా మహిళలకు చిట్కాలు

పట్టు చీరలు భద్రంగా తేలికగా ఉండే పట్టుచీరలు మంచివి కావు. బరువుగా ఉండేవే మంచి పట్టు చీరలు. చీర ఒక కొసను చేతితో నలిపితే ముడతలు పడతాయి.

Read more

కానుక

ఫ్యాంట్లు, షర్టులు పొడుగుచేయ టానికి కుట్లువిప్పు తారు. ముడతలు పోవాలంటే వెనిగర్‌రాసి ఆరపెట్టండి. ఆరిన తర్వాత ఇస్త్రీచేస్తే మడతలు కనిపించవ్ఞ. చీరలకు గంజి పెట్టేటపుడు రెండు చుక్కలు

Read more