చుండ్రు తగ్గాలంటే ..

శిరోజాల సంరక్షణ చలికాలంలో వాతావరణంలోతేమ తక్కువగా ఉంటుంది. చర్మం తొందరగా పొడిబారుతుంది. అలానే మాడు కూడా. చుండ్రు, కురులు నిర్జీవంగా కనిపించడం, దురద పుట్టడం వంటి సమస్యలు

Read more

చుండ్రు తగ్గట్లేదా? ఇలా చెయ్యండి

శిరోజాల సంరక్షణ ముఖానికి అందం తెచ్చే వాటిలో జుట్టు కీలకమైనది. మగాళ్ల కంటే లేడీస్‌కి జుట్టు ఎక్కువగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎంత ఎక్కువ జుట్టు ఉంటే ఎంత

Read more

చుండ్రు పోవాలంటే…

చుండ్రు పోవాలంటే… చర్మకణాలు ఎప్పటికప్పుడు నశించి, కొత్తవి పుట్టుకొస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ శరీరంపై మనకి కన్పించదు. నెత్తిమీద చర్మంపై కొన్నిసార్లు కొంతమందిలో పై విషయం కనిపిస్తుంది. దాన్నే

Read more