వ్యాయామం అవసరమే

నిద్రలేవగానే వంటగదిలోకి వెళ్లడం మహిళలకు అలవాటు. కాసేపు వాకింగ్‌ చేద్దామనే ఆలోచన కూడా వారికి ఉండదు. గుండెజబ్బులు, షుగర్‌ వంటి వ్యాధులు ఉంటే తప్ప, వైద్యులు తప్పనిసరిగా

Read more