వెన్నునొప్పి నుంచి ఉపశమనం కోసం

వ్యాయామం – ఆరోగ్యం ప్లాంక్స్ … సులువుగా చేయగలిగే వ్యాయామం.. దీంతో శరీరం దృఢంగా మారుతుంది.. ప్లాంక్స్ చేయటం మొదట్లో కష్టంగా అన్పించినప్పటికీ రోజూ సాధన చేయటం

Read more

అందాల మెడకు

అందాల మెడకు మెడ నలుపు, పులిపిరులు, ముడతలు, లావు ఇవన్నీ మెడ అందాన్ని పోగొడతాయి. ఇవన్నీ లేకుండా అందమైన మెడ మీ సొంతం కావాలంటే గిల్టునగలు వేసుకుంటే

Read more

మెడకు వ్యాయామం ఇలా…

మెడకు వ్యాయామం ఇలా… నేడు ప్రతీ ఒక్కరూ కంప్యూటర్‌ మీద ఎక్కువ సమయం పనిచేయడం వల్ల తరచుగా ఎదుర్కొనే సమస్య మెడనొప్పి. దీనిని మందులతో కాకుండా చిన్నిపాటి

Read more

మెడనొప్పికి ఎక్సర్‌సైజులు

మెడనొప్పికి ఎక్సర్‌సైజులు నేడు ప్రతీఒక్కరూ కంప్యూటర్‌ మీద ఎక్కువ సమయం పనిచేయడం వల్ల తరచుగా ఎదుర్కొనే సమస్య మెడనొప్పి. దీనిని మందులతో కాకుండా చిన్నిపాటి వ్యాయామాల ద్వారా

Read more