బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా?

ఆరోగ్యం – జీవనం శరీరంలోని ఆదనపు కొవ్వును తగ్గించుకోవటానికి ఆహారపరంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.. కాస్త కష్టపడాలి.. అపుడే మంచి ఆరోగ్యం , చక్కని శరీరాకృతి సొంతం

Read more

బరువును తగ్గించేందుకు చిట్కాలు

-ఆరోగ్య సూత్రాలు ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం వరకు ఆఫీసులో కుస్తీ పడుతూ పని భారంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఈ తీరిక

Read more

బరువు తగ్గేందుకు అష్ట సూత్రాలు

బరువు తగ్గేందుకు అష్ట సూత్రాలు అధిక బరువు చాలామందిని వేధించే సమస్య. ‘అలాంటివారు ఈ ఎనిమిది సూత్రాలూ పాటించండి. శ్రమలేకుండానే బరువ్ఞ తగ్గిపోతారు అంటున్నారు బ్రిటిష్‌ పోషకాహార

Read more

బరువు తగ్గాలంటే…

బరువు తగ్గాలంటే… పరుగుతో ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాదు శరీరాకృతిని కావాల్సిన తీరుగా మార్చుకోవచ్చు. తొడల దగ్గర, పిరుదుల్లో, పొట్ట చుట్టూ… అదనంగా చేరిన కొవ్ఞ్వని తగ్గించుకోవడానికి వలయాకారంలో

Read more