అమెరికాలో పెరిగిన మన విద్యార్థులు

అమెరికాలో భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది. రెండేళ్ల క్రితం మొదటిసారిగా రెండు లక్షలు ఉండగా. ఇప్పుడు వారి సంఖ్య 2.27 లక్షలకు చేరింది. అమెరికాలో

Read more