భారత విద్యార్థులకు రికార్డు స్థాయిలో 90 వేల అమెరికన్ వీసాలు జారీ

ప్రతి నాలుగు విద్యార్థి వీసాల్లో ఒకటి భారత్ లోనే మంజూరు న్యూఢిల్లీః ఈ ఏడాది భారత విద్యార్థులకు రికార్డు స్థాయిలో అమెరికన్ వీసాలు మంజూరయ్యాయి. ఈ వేసవిలో

Read more