కలువ కళ్లకు కొన్ని జాగ్రత్తలు

నేత్రాల సంరక్షణ నోటితో చెప్పలేని మాటలెన్నో కళ్ళతో పలికించవచ్చు… మరి అంతటి ముఖ్యమైన నయనాల అందాన్ని పెంచుకోవాలంటే .. వాటి సంరక్షణపై శ్రధ్ధ పెట్టాల్సిందే… అప్పుడే మిలమిలా

Read more

కళ్లకి యోగా మంచిదేగా !

ఆరోగ్య సంరక్షణ మన కళ్ళు అలసిపోవడం వలన నొప్పి, పొడిబారటం ఇతరత్రా సమస్యలు దీనికి తోడు మనం ఆలస్యంగా పడుకుని నిద్ర లేస్తుంటాం.. ఇదీ కళ్లపై ప్రభావం

Read more