నేలపై కూర్చోటం వలన ప్రయోజనాలు…

ఆరోగ్యం .. అలవాట్లు తినేటప్పుడు, టీవీ చూసేటప్పుడూ .. కుర్చీలమీదో , మంచాల మీదో కూర్చుని తింటూ ఉంటారు . గంటల తరబడి సోఫాలపై వాలిపోతుంటారు.. దీనివలన

Read more

కుటుంబ నియమాలు అవసరం!

జీవన విధానం ప్రతి కుటుంబానికి కొన్ని నియమాలు ఉండాలని అంటున్నారు నిపుణులు.. వీటిని అందరూ పాటించేలా అలవాటు చేసుకుంటే , పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే కాదు . పిల్లలకు

Read more

హుందాతనాన్నిచ్చే గాగ్రా చోళీ

అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ, బీడ్స్‌, అద్దాలు, చమ్కీలు, పూలు, లతలు కుట్టిన గాగ్రాలు ఎంతో హుందాగా ఉంటాయి. వీటిలో ప్రింటెండ్‌, బెనారస్‌ ఇంకా వివిధ రకాల వస్త్రాలతో తయారు

Read more