ముత్యాల ముగ్గు

ఇంటిముంగిట సంక్రాంతి రంగవల్లులు 17 చుక్కలు , 17 వరుసలు. పంపిన వారు కాసర సింధు , జంగారెడ్డి గూడెం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ,ఆంధ్రప్రదేశ్ 15

Read more

సంక్రాంతి ముగ్గులకు ఆహ్వానం

15 చుక్కలు 8 వచ్చే వరకు మధ్య చుక్కపంపిన వారు : కాసర సింధు, జంగారెడ్డి గూడెం. జాతీయ వార్తల కోసం : https://www.vaartha.com/news/national/

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి నెలలో తెలుగింట రంగవల్లులు 11 చుక్కలు 6 వరకు సందు చుక్కలుపంపినవారు: జి,పద్మావతి, ఎం.వి.పి కాలనీ, విశాఖపట్టణం 20 చుక్కలు 2 వరుసలు 2 దాక,

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి మాసంలో తెలుగింట హరివిల్లు 15 చుక్కలు 3 వరుసలు ఇటు అటు వదిలి 3 వరకుపంపినవారు: ఎన్‌.శాంతికుమారి, పి.ఎన్‌.టి.కాలనీ, హైదరాబాద్‌ 32 చుక్కలు 2 వరసలు

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి మాసంలో తెలుగువాకిట హరివిల్లు 15 చుక్కలు మధ్య చుక్క 8 వచ్చే వరకుపంపినవారు: కాసర సింధు, జంగారెడ్డి గూడెం, ప.గో. జిల్లా 17 చుక్కలు 17

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి నెలలో తెలుగువారింటి రంగవల్లులు 19 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకుపంపినవారు: బి.చందన, లోయర్‌ట్యాంక్‌బండ్‌, హైదరాబాద్‌ 25 చుక్కలు 5 వరుసలు 5 వచ్చేవరకుపంపినవారు: కె.రమణ, లోయర్‌ట్యాంక్‌బండ్‌, హైదరాబాద్‌

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

[email protected] సంక్రాంతి నెలలో తెలుగింట హరివిల్లు సంక్రాంతి ముగ్గు- 17 చుక్కలు 3 వరుసలు 3 వచ్చే వరకు-పంపిన వారు: ఎ.మహాలక్ష్మి, బెంగళూరు 15 చుక్కలు 5

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

ఇంటింటా సంక్రాంతి రంగవల్లులు ముచ్చటైన ముగ్గులకు వైవిధ్య భరితమైన రంగులు నింపితే అది రంగుల మాలికవుతుంది. ముంగిట్లో రంగవల్లిక అవుతుంది. వచ్చే నెలలో రానున్న సంక్రాంతి సందర్భంగా

Read more