సంక్రాంతి ముగ్గులకు ఆహ్వానం

15 చుక్కలు 8 వచ్చే వరకు మధ్య చుక్క
పంపిన వారు : కాసర సింధు, జంగారెడ్డి గూడెం.

జాతీయ వార్తల కోసం : https://www.vaartha.com/news/national/