ముత్యాల ముగ్గు

ఇంటిముంగిట సంక్రాంతి రంగవల్లులు 17 చుక్కలు , 17 వరుసలు. పంపిన వారు కాసర సింధు , జంగారెడ్డి గూడెం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ,ఆంధ్రప్రదేశ్ 15

Read more

సంక్రాంతి ముగ్గులకు ఆహ్వానం

15 చుక్కలు 8 వచ్చే వరకు మధ్య చుక్కపంపిన వారు : కాసర సింధు, జంగారెడ్డి గూడెం. జాతీయ వార్తల కోసం : https://www.vaartha.com/news/national/

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

[email protected] సంక్రాంతి నెలలో తెలుగింట హరివిల్లు సంక్రాంతి ముగ్గు- 17 చుక్కలు 3 వరుసలు 3 వచ్చే వరకు-పంపిన వారు: ఎ.మహాలక్ష్మి, బెంగళూరు 15 చుక్కలు 5

Read more