ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు కనులకింపైన రంగుల్ని అందంగా మార్చితే అది రంగుల మాలికవ్ఞతుంది. ముంగిట్లో రంగవల్లిక అవ్ఞతుంది. వచ్చే నెలలో రానున్న సంక్రాంతి సందర్భంగా ముచ్చటగొలిపే ముగ్గులకు ‘చెలి

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు కనులకింపైన రంగుల్ని అందంగా మార్చితే అది రంగుల మాలికవ్ఞతుంది. ముంగిట్లో రంగవల్లిక అవ్ఞతుంది. వచ్చే నెలలో రానున్న సంక్రాంతి సందర్భంగా ముచ్చటగొలిపే ముగ్గులకు ‘చెలి

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు ఎం.జ్ఞానప్రసూన 8వ తరగతి బాపట్ల గుంటూరు జిల్లా 15 చుక్కలు 15 వరుసలు సరిచుక్కలు ==== కాసరసింధూరెడ్డి జంగారెడ్డిగూడెం 13 చుక్కలు 13 వరుసలు

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

  ముత్యాల ముగ్గు .1.లక్ష్మీప్రసన్న, బి.ఎన్‌.రెడ్డినగర్‌, హైదరాబాద్‌ ఔఔ 17 చుక్కలు 9 వరకు === కమల సంబరాజు వెల్దండ మహబూబ్‌నగర్‌, 13 చుక్కలు 7 వరకు

Read more

ముత్యాలముగ్గు

ముత్యాలముగ్గు   18 చుక్కలు 8 వరుసలు 8 వచ్చేవరకు పంపినవారు: కాసర సింధు జంగారెడ్డిగూడెం, పశ్చిమగోదావరిజిల్లా ===== 17 చుక్కలు మధ్యచుక్క 9 వరకు కాసర

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు 1. సీతాకోక చిలుకల ముగ్గు 17 చుక్కల నుండి 5 చుక్కలు వచ్చేవరకు మధ్యచుక్క పంపిన వారు: ఎం. పద్మావతి, కొత్తపేట, తెనాలి, గుంటూరుజిల్లా

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు 1.ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ముగ్గు 21 చుక్కలు 3 వరుసలు, సరిచుక్కతో 3 వచ్చేవరకు పంపినవారు: కాసర లక్ష్మీసరోజారెడ్డి, సంగారెడ్డిగూడెం ===================== 2. పూలకుండీల

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

ముత్యాల ముగ్గు కనులకింపైన రంగుల్ని అందంగా మార్చితే అది రంగుల మాలికవ్ఞతుంది. ముంగిట్లో రంగవల్లిక అవుతుంది. వచ్చే నెలలో రానున్న సంక్రాంతి సందర్భంగా ముచ్చటగొలిపే ముగ్గులకు ‘చెలి

Read more

సంక్రాంతి ముత్యాల ముగ్గులు

సంక్రాంతి ముత్యాల ముగ్గులు ముగ్గు1: 19 చుక్కలు మధ్యచుక్క 10 వచ్చేవరకు, ఎస్‌.పార్వతీదేవి,అవుకు,కర్నూలు జిల్లా ========= ముగ్గు: 2 16 చుక్కలు 2 వరుసలు 2 వచ్చేవరకు,

Read more

సంక్రాంతి ముత్యాల ముగ్గులు

మీ ముగ్గులను పంపవలసిన మా చిరునామా: ముత్యాలముగ్గు, ఎడిటర్‌, వార్త (చెలిడెస్క్‌), 396, డిబిఆర్‌ మిల్స్‌రోడ్‌, లోయర్‌ ట్యాంక్‌ బండ్‌, హైదరాబాద్‌-500080. మెయిల్‌: [email protected] సంక్రాంతి ముత్యాల

Read more

సంక్రాంతి ముత్యాల ముగ్గులు

సంక్రాంతి ముత్యాల ముగ్గులు ముగ్గు-1: 19 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకు సరిచుక్క పంపినవారు: ఎం.మానస, కడప ముగ్గు-2: 21 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకు మధ్యచుక్క శైలజ కొలుగూరి,

Read more