ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి నెలలో తెలుగింట రంగవల్లులు 11 చుక్కలు 6 వరకు సందు చుక్కలుపంపినవారు: జి,పద్మావతి, ఎం.వి.పి కాలనీ, విశాఖపట్టణం 20 చుక్కలు 2 వరుసలు 2 దాక,

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి మాసంలో తెలుగింట హరివిల్లు 15 చుక్కలు 3 వరుసలు ఇటు అటు వదిలి 3 వరకుపంపినవారు: ఎన్‌.శాంతికుమారి, పి.ఎన్‌.టి.కాలనీ, హైదరాబాద్‌ 32 చుక్కలు 2 వరసలు

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి మాసంలో తెలుగువాకిట హరివిల్లు 15 చుక్కలు మధ్య చుక్క 8 వచ్చే వరకుపంపినవారు: కాసర సింధు, జంగారెడ్డి గూడెం, ప.గో. జిల్లా 17 చుక్కలు 17

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

సంక్రాంతి నెలలో తెలుగువారింటి రంగవల్లులు 19 చుక్కలు 1 వచ్చేవరకుపంపినవారు: బి.చందన, లోయర్‌ట్యాంక్‌బండ్‌, హైదరాబాద్‌ 25 చుక్కలు 5 వరుసలు 5 వచ్చేవరకుపంపినవారు: కె.రమణ, లోయర్‌ట్యాంక్‌బండ్‌, హైదరాబాద్‌

Read more

సంక్రాంతి ముగ్గులకు ‘చెలి’ ఆహ్వానం

తెలుగువారింట రంగవల్లుల శోభ.. ముచ్చటైన ముగ్గులకు వైవిధ్య భరితమైన రంగులు నింపితే అది రంగుల మాలికవ్ఞతుంది. ముంగిట్లో రంగవల్లిక అవుతుంది. వచ్చే నెలలో రానున్న సంక్రాంతి సందర్భంగా

Read more

‘చెలి’ ముత్యాల ముగ్గులు

నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గులు వేసేందుకు చెలి పాఠకుల నుంచి ఆహ్వానం పలుకుతున్నది. చక్కని ముగ్గులను పంపండి. ఇందుకు – మీ పాస్‌ఫొటో జతచేయాలి. –

Read more

అందమైన సంక్రాంతి ముగ్గులకు ‘చెలి’ ఆహ్వానం

ధనుర్మాసం మాసానికి ఒక ప్రత్యేకత . ఇంటి ముందు అందగా తీర్చిదిదేద ముగ్గులను వేయడం హిందువ్ఞల సంప్రదాయం. నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి పండుగకు ప్రత్యేక ముగ్గులతో శోభా

Read more

ముత్యాల ముగ్గులకు ‘చెలి’ ఆహ్వానం

19 చుక్కలు, 19 వరుసలు పంపినవారు: గోతవరపు సుహాసిని , 28/42ఎ. సర్కిల్‌ పేట, మచిలీపట్నం 19 నుండి 10 వరకు మధ్య చుక్కలు పంపినవారు: సి.రాజ్యలక్ష్మి,

Read more

ముత్యాల ముగ్గులకు ‘చెలి’ ఆహ్వానం

ఇంటి ముందు అందగా ముగ్గులను వేయడం హిందువుల సంప్రదాయం. నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి పండుగకు ప్రత్యేక ముగ్గులతో శోభా యమానంగా తీర్చిదిద్దుకుంటారు. మరి ముగ్గులు వేసేందుకు ‘చెలి

Read more

ముత్యాల ముగ్గు

త్వరలో ధనుర్మాసం రానున్నది. ఈ మాసానికి ఒక ప్రత్యేకత ది. ఇంటి ముందు అందగా తీర్చిదిదేద ముగ్గులను వేయడం హిందువ్ఞల సంప్రదాయం. నూతన సంవత్సరం, సంక్రాంతి పండుగకు

Read more