ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల : అవరోధాలు కల్గించేవారూ ఉంటారు జాగ్రత్త!

జీవన వికాసం ఉద్యోగం ఆర్థిక వెసులుబాటు కలిగిస్తుంది… ఆత్మా విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.. సంతోషాన్ని , సంతృప్తిని ఇస్తుంది. గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది.. ఇన్ని లాభాలు చేకూర్చే ఉద్యోగంలో ఉన్న

Read more

ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలంటే..

జీవన వికాసం ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడానికి చెప్పేందుకు చాలానే ఉంటాయి. వినడానికి అవన్నీ బాగానే అనిపిస్తాయి. పాటించాల్సి వచ్చేసరికి అసలు సమస్యలు మొదలవుతాయి. చిట్కాలన్నీ పక్కన పెట్టి పని

Read more

మేధస్సుకు పదును..

మనో వికాసం కొత్త ఔషధాలను కనుకొంటున్నాం.. కఠిన సమస్యలను పరిష్కరించగలుగుతున్నాం. త్వరలోనే డ్రైవర్‌లెస్‌ కారును ఆహ్వానించబోతున్నాం. ఇప్పటికే లైట్‌ ఆర్పాలన్నా, ఆన్‌ చేయాలన్నా ఫిజికల్‌ యాక్టివిటీ లేకుండానే

Read more

నిత్యజీవనాన్ని మరింత అందంగా..

జీవన వికాసం ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఓ సారి ఇంటిని చూస్తే ఎక్కడి వస్తువు అక్కడ పడేసినట్లు ఉంటుంది. వాటిని రోజూ చూస్తాం. కానీ ఒక చోట

Read more

దేనికైనా ఒక లక్ష్యం ఉండాలి

జీవన విధానం బాధ్యతకు నమస్కరిస్తే ఎవరికీ నమస్కరించనక్కరలేదు. కానీ బాధ్యతను మలిన పరిస్తే మటుకు ప్రతి వ్యక్తికి నమస్కరించక తప్పదు. శ్రద్ధగా రోజుకు 8 గంలపాటు పనిచేయడం

Read more