ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల : అవరోధాలు కల్గించేవారూ ఉంటారు జాగ్రత్త!

జీవన వికాసం ఉద్యోగం ఆర్థిక వెసులుబాటు కలిగిస్తుంది… ఆత్మా విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.. సంతోషాన్ని , సంతృప్తిని ఇస్తుంది. గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది.. ఇన్ని లాభాలు చేకూర్చే ఉద్యోగంలో ఉన్న

Read more

మొహమాటం వద్దు

జీవన వికాసం ఇంటర్న్ షిప్ , అప్రెంటీస్ షిప్,… చదువుకుంటూనే సంస్థల తీరును తెలుసుకోగల మార్గాలు, వీటిని రెస్యూమ్ కు వెయిటేజీని ఇచ్చే మార్గాలుగానే భావించొద్దు. ఎందుకంటే

Read more

సమస్యల నుంచి నేర్చుకునే పాఠాలు

జీవన వికాసం విజయం అనేది ఒక్కరోజులో వచ్చేది కాదు. ఒక్కనాటి ప్రక్రియ కూడా కాదు. ఏ రోజుకారోజు కొనసాగుతు వెళ్లే నిరంతర సాధన. వాటితో స్వీయ క్రమశిక్షణ

Read more