పాదాలకు గ్రీన్ టీ

అందమే ఆనందం ముఖానికి, ఆరోగ్యానికి, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవటానికి గ్రీన్ టీ మంచిదని తెలుసు… ఇది పాదాల అందాన్ని పెంచుతుందని తెలుసా?… ఒక బేసిన్ లో వేడి

Read more

పాదాలు పగలకుండా..

ఆరోగ్య సంరక్షణ శీతాకాలం లో పాదాల పగుళ్లు చాలా మందిలో ఎదురయ్యే సమస్య దీనివల్ల నొప్పిగా ఉండడం, నడవడం ఇబ్బంది కావడమే కాదు.. పాదాలు అధికంగా కూడా

Read more

కాళ్ల పగుళ్లు పోవాలంటే

చిట్కా వైద్యం కాళ్ల పగుళ్లు ఎక్కువా పొడి చర్మం వల్ల వస్తాయి. ఇవి రావడానికి కాలంతో సంబంధం లేదు. ఎసిలో పనిచేసినా, మట్టిలో నడిచినా ఇవి వచ్చే

Read more

కొత్త చెప్పులు.. ఇబ్బందులు..

కొత్త చెప్పులు మొదట ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయి. కొత్తగా కొనుక్కున్న చెప్పులు మొదట రెండు మూడు రోజులు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయి. ఇష్టపడి కనుక్కుని వేసుకోకపోతే ఎలా అనిపించినా వేసుకుంటే

Read more