పాదాలకు గ్రీన్ టీ

అందమే ఆనందం ముఖానికి, ఆరోగ్యానికి, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవటానికి గ్రీన్ టీ మంచిదని తెలుసు… ఇది పాదాల అందాన్ని పెంచుతుందని తెలుసా?… ఒక బేసిన్ లో వేడి

Read more

పాదాలకు సున్నిత రక్షణ

 పాదాలకు సున్నిత రక్షణ అందమైన కాళ్లకు సంరక్షణ నిచ్చే పాదరక్షలుంటేనే కాళ్లకు అందం, మీ నడకకు సౌకర్యంగా కూడా ఉంటుంది. సాధారణంగా మనం పాదరక్షలు కొనేటపుడు మార్కెట్‌లో

Read more