ఉదయమే నీళ్లు తాగడం శ్రేష్ఠం

ఉదయమే నీళ్లు తాగడం శ్రేష్ఠం ఒక మంచి సమయాన్ని చూడాలంటే అది ఉదయమే. చక్కగా చీకట్లో నుంచి వెలుగురేఖలు విచ్చుకునే సమయంలో బద్దకంలోంచి చేతనత్వంలోకి నెమ్మదిగా మనల్ని

Read more

కోట్లాది మంది గొంతులో గరళ జలం

కోట్లాది మంది గొంతులో గరళ జలం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 1.47 కోట్లమంది అంటే 17 వేలకుపైగా ఉన్న పల్లెసీమల్లో కలుషిత నీళ్లు తాగి ప్రమాదకర ఆరోగ్యపరిస్థితులు కొనితెచ్చుకుంటున్నా

Read more

నీరే ఆరోగ్యసిరి

నీరే ఆరోగ్యసిరి మనలో చాలామందికి నీటివిలువ, మన ఆరోగ్యంపై నీటి ప్రభావం ఎంత అనేది తెలియదు. కాబట్టే దప్పికైతే తప్ప నీరు తాగరు. నీరు మనదేహంలో ఎంతో

Read more

భోజనం తర్వాత వేన్నీళ్లే శ్రేష్టం!

భోజనం తర్వాత వేన్నీళ్లే శ్రేష్టం! బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్లు కొద్ది కొద్ది ఆహారాన్ని నాలుగుసార్లు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది. అన్నం తింటూ కాకుండా అన్నం తిన్నాక

Read more

తేటనీరు మంచిదే!

తేటనీరు మంచిదే! మంచినీరు శుభ్రమైంది కాకపోతే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా అనేక వ్యాధుల బారినపడే అవకాశముంది. బావినీరు, నదినీరు కూడా అనేక కలుషిత పదార్థాలతో కలిసి

Read more

నీళ్లతోనే ఆరోగ్యం

నీళ్లతోనే ఆరోగ్యం మనలో చాలామందికి నీటివిలువ, మన ఆరోగ్యంపై నీటి ప్రభావం ఎంత అనేది తెలియదు. కాబట్టే దప్పికైతే తప్ప నీరు తాగరు. నీరు మనదేహంలో ఎంతో

Read more