దసరా పండగవేళ సామాన్య ప్రజలకు తీపి కబురు తెలిపిన మోడీ

దసరా పండగ వేళ సామాన్య ప్రజలకు తీపి కబురు అందించింది కేంద్రం. మండిపోతున్న వంట నూనె ధరలను తగ్గించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. 8 నెలల క్రితం 90

Read more