‘చెలి’ చిట్కా

మహిళలకు ప్రత్యేకం

Skin care with vinegar

కొన్ని చుక్కల వెనిగర్ ను పొడి వస్త్రం పై తీసుకుని ముఖం, మీద, చేతులకు రుద్దండి. దుమ్ము, ధూళి తొలగి చర్మం మృదువుగా మారుతుంది..

‘స్వస్థ ‘ (ఆరోగ్య సంబంధిత వ్యాసాలు) కోసం క్లిక్ చేయండి : https://www.vaartha.com/specials/health/