ఇలా చెబితే వింటారు..

పిల్లల అలవాట్లు- సంరక్షణ- పెద్దల పాత్ర పిల్లలు మన మాట వింటున్నట్టే వుంటారు.. కానీ, వినరు. వాళ్లు చేయాలన్నదే చేస్తారు.. కారణం, మనం వాళ్లకు చెప్పాల్సిన విధంగా

Read more

పిల్లలకూ ఛాయిస్ ఇవ్వండి.

పిల్లల పోషణ – సంరక్షణ పిల్లలపై పేరెంట్స్ కు మమకారం ఉంటుంది. కొందరు అసలు తమ పిల్లలకు కష్టమే తెలియకుండా పెంచాలనుకుంటారు. ఇంకొందరు వారు అడగకుండానే అన్ని

Read more

అమ్మానాన్నలే ప్రోత్సహించాలి

మగపిల్లాడు కంటే ఆడపిల్లే నయం అని ప్రతి తల్లిదండ్రులు భావిస్తున్నారు. ఏదైనా అనుభవంలోకి వస్తే తప్ప దాని విలువ తెలియదు. వంశోద్దారకుడు కావాలని, అబ్బాయే కావాలని, కంటే

Read more