ఇలా చెబితే వింటారు..

పిల్లల అలవాట్లు- సంరక్షణ- పెద్దల పాత్ర పిల్లలు మన మాట వింటున్నట్టే వుంటారు.. కానీ, వినరు. వాళ్లు చేయాలన్నదే చేస్తారు.. కారణం, మనం వాళ్లకు చెప్పాల్సిన విధంగా

Read more

చిన్నారులు చురుకుగా ఉండేందుకు..

పిల్లలు, పోషణ, సంరక్షణ 8 సంవత్సరాల పాప ఎన్నిసార్లు పాఠాలను వల్లించినా మరుసటి రోజుకే మర్చిపోతుంది.. ఇటువంటి చిన్నారులకు పోషక విలువలున్న ఆహారం , మైండ్ గేమ్స్

Read more

తల్లిదండుల పెంపకంలో పిల్లల ప్రవర్తన

తల్లిదండుల పెంపకంలో పిల్లల ప్రవర్తన పిల్లల ప్రవర్తనలో రెండు ప్రధాన భేదాలుంటాయి. వైద్యపరమైన కారణాల వలన వచ్చేవి మొదటి రకం. వీటిని ఆయుర్వేదంలో భూతోన్మాదం పేరుతో వర్ణించారు.

Read more

పిల్లలకు సమాచారం అందించండిలా…

పిల్లలకు సమాచారం అందించండిలా… సమాచారం సాధారణంగా మనం ప్రతి నడవడికలో మన తల్లిదండ్రులను అనుకరిస్తూ ఉంటాం. వీటిలో కొన్ని విషయాలు మంచివై ఉండవచ్చు. మరికొన్ని మంచివి కాకపోవచ్చు.

Read more