మహిమాన్విత మాసం..

కార్తీక మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా.. తెలుగు సంవత్సరాలలో ఎనిమిదో నెల కార్తీకమాసం. చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు కార్తీకం. కార్తీక మాసం సదాశివుడు, మహావిష్ణువు పూజలకు

Read more

జగదీశ్వరుడే స్థిరం

పరమాత్మ దృష్టి జ్ఞానదృష్టి. ప్రేమదృష్టి అందుకే, ”భగవాన్‌! నీ దృష్టిని నాపై సారించు. నీ కరుణా కటాక్షము నాకు లభించనీ-అని ప్రార్థిస్తాం. బిడ్డకు తల్లిపై మనస్సు మరలిందంటే,

Read more

శ్రీశంకర భగవత్పాదులు

పరమేశ్వరుడు మానవజాతికి జ్ఞానభిక్ష పెట్టుటకై కృతయుగమున దక్షిణామూర్తి రూపమున, ద్వాపరయుగమున వేదవ్యాస రూపమున, కలియుగమున శ్రీ శంకర భగవత్పాద రూపమున అవతరించెనని భారతీయుల విశ్వాసం. శ్రీ శంకర

Read more

శివలింగ తత్త్వం

శివలింగ తత్త్వం మాఘకృష్ణ చతుర్దశ్యామాది దేవో మహానిశి! శివలింగ తయోద్భూతః కోటిసూర్య సమప్రభః కోటిసూర్యుల సమమైన తేజస్సుతో మాఘకృష్ణ చతుర్ణశి అర్థరాత్రి సమయంలో లింగోద్భవం జరిగింది. ఆనాడే

Read more

అష్టమాతృకలు

అష్టమాతృకలు శ్లో కామ క్రోధాదయో నూనం శక్త యస్సర్వ జంతుషు తథా ముక్తస్యతే దోషాః తద్విజ్ఞస్యతు మాతరఃII కామ, క్రోధ, లోభ,మోహ, మద, మాత్సర్య, అసూయ, పైశున్యములు

Read more

ఓంకార రూపం..శివం..శివం..

ఓంకార రూపం..శివం..శివం.. శివుడి అనుగ్రహంతో చిరంజీవి అయిన భక్తమార్కండేయుడి కథ తెలి సిందే. సారంగధరుడి గురించి కథలూ నాటకాలూ సినిమాల ద్వారా వినే ఉంటాం. ఆరెండు కథలకూ

Read more

కృపాసముద్రుడు

కృపాసముద్రుడు భోళాశంకరుడని ప్రతీతి పొందిన శివ్ఞడు భక్తపరాధీనుడు. తనను తెలియకుండా పూజించిన వారికి, తనను స్మరించిన వారికి కూడా మోక్షాన్ని ఇచ్చే పరమదయాళుడు. దేవతలు, మానవ్ఞలు, సిద్ధులు,

Read more

దైవ సంకల్పం

దైవ సంకల్పం సర్వేశ్వరుడు మనోహరుడు. సురార్చితుడు. సింధు గంభీరుడు. భానుతేజోవిరాజితుడు. కరిజనేత్రుడు. శంఖచక్రహస్తుడు. ప్రాపధ్వంసుడు. నీలభ్రమర కుండలజాలుడు. పల్లవారుణ పాద పద్మయుగళుడు. చారుశ్రీ చందనాగురు చర్చి విహంగ

Read more