ప్రజావాక్కు

ప్రాథమిక వసతులపై దృష్టి సారించాలి: -సి.ప్రతాప్‌, శ్రీకాకుళం రెండు తెలుగురాష్ట్రాలలో గ్రామాలలోప్రాథమిక వసతుల కల్ప నపై ప్రభుత్వాలు దృష్టిసారించాలి. పారిశుద్ధ్యం రహదారులు, రక్షిత మంచినీరు,ప్రాథమిక వైద్యం, విద్యుత్‌,

Read more

ప్రజావాక్కు

  ప్రజావాక్కు విద్యుత్‌ కొరత: – ఎం. కనకదుర్గ, తెనాలి, గుంటూరుజిల్లా గుంటూరు జిల్లాలో పలు ప్రాంతాలలో పగటిపూట ఉష్ణోగ్ర తలు ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు ఒక

Read more

ప్రజావాక్కు

ఎడిట్‌ పేజీకి ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు ఈ కింది ఈ మెయిల్‌ www.editpage@vaartha.com కు పంపగలరు. ప్రజావాక్కు    

Read more

ప్రజావాక్కు

ఎడిట్‌ పేజీకి..ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు www.editpage@vaartha.com  మెయిల్‌ కు పంపగలరు.   ప్రజావాక్కు   ఉపాధ్యాయులకు ఇన్ని సంఘాలా?: కామిడి సతీష్‌రెడ్డి, జడలపేట,

Read more

ప్రజావాక్కు

ఎడిట్‌ పేజీకి .. ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు ఈ కింది ఈ మెయిల్‌ చిరునామాకు పంపగలరు. www.editpage@vaartha.com ప్రజావాక్కు    

Read more

ప్రజావాక్కు

ఎడిట్‌ పేజీకి  ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు ఈ కింది ఈ మెయిల్‌ చిరునామాకు పంపగలరు. www.editpage@vaartha.com ప్రజావాక్కు మోసగిస్తున్న కంపెనీలు:

Read more

అస్తవ్యస్త పురపాలన

ప్రజావాక్కు   ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు ఈ కింది ఈ మెయిల్‌ చిరునామాకు పంపగలరు.  editpage@vaartha.com అస్తవ్యస్త పురపాలన రాష్ట్రంలో

Read more

letters to the Editor

ఎడిట్‌ పేజీకి…ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు పంపగోరేవారు ఈ కింది ఈ మెయిల్‌ చిరునామాకు పంపగలరు. editpage@vaartha.com ప్రజావాక్కు గాయపరుస్తున్న ఉగ్రవాదం: కె.శ్రీనివాస్‌

Read more