గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్న కేరళ ప్రభుత్వం

కేరళ ప్రభుత్వం గొప్ప నిర్ణయం తీసుకొని వార్తల్లో నిలిచింది. విద్యార్థినులు నెలసరి సమయంలో శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. అందుకు ఆ సమయంలో వారు కళాశాలలకు హాజరు

Read more