ఆరోగ్య గుణాలు మెండుగా ..

బెల్లం వలన ఉపయోగాలు. తీపి కోసం చక్కెర కు ప్రత్యామ్యాయంగా బెల్లం వాడుతాం . ఆరోగ్య గుణాలు మెండుగా ఉండే బెల్లం సత్వరమే శక్తి నివ్వడమే కాదు..

Read more

రోజూ కాస్త బెల్లం తినండి ..

ఆహారం ..ఆరోగ్యం బెల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. కానీ ఎక్కువ మంది తీపి కోసం చక్కెరనే వాడుతారు. ఐతే చక్కెర కంటే బెల్లంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి

Read more

ఎముకలకు పాలు-బెల్లం బలం

ఆహారం-ఆరోగ్యం పాలల్లో బెల్లం కలుపుకుని తాగిగే ఇమ్యూనిటికి బూస్ట్‌ దొరికొనట్లే. శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. బెల్లంలో ఐరన్‌, పాలలోని కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాల్షియం ఎముకలకు

Read more

చక్కెర కంటే బెల్లం మేలు..

ఆహారం-ఆరోగ్యం ఈ రోజుల్లో మనమంతా తీపి కోసం చక్కరనే వాడుతున్నాం. ఎప్పుడో స్వీట్లతో తప్పితే దాదాపుగా బెల్లం వాడటమే మానేశాం. నిజానికి పంచదార కంటే బెల్లమే మన

Read more

ఇమ్యూనిటీి పెరిగేందుకు..

ఆరోగ్య సూత్రాలు… పాలల్లో బెల్లం కలుపుకుని తాగిగే ఇమ్యూనిటికి బూస్ట్‌ దొరికొనట్లే. శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. బెల్లంలో ఐరన్‌, పాలలోని కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాల్షియం

Read more

బెల్లం దివ్యౌషధం

చెరకురసం శరీరానికి చలువ చేస్తుంది. కాచిన చెరకు రసం శరీరంలో వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంద.ఇ కడుపులోని వాయువుని, కడుపునొప్పిని పోగొడుతుంది. కొత్తబెల్లం జఠరాగ్నిని పెంచుతుంది. పాత బెల్లం

Read more