ఇల్లు, ఆఫీస్ ఎక్కడైనా.. గాలిని శుధ్ధి చేసే మొక్కలు

పరిసరాలు – మొక్కలు మనం వాడే రకరకాల ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు, క్లీనింగ్ వస్తువుల నుంచి విడుదల అయ్యే రసాయనాలు వల్ల ఇల్లు, లేదా ఆఫీస్ లో గాలి

Read more

మొక్కలకు ఐస్ క్యూబ్స్

ఇండోర్ ప్లాంట్స్- సంరక్షణ ఇంట్లో పెరుగుతున్న మొక్క అకస్మాత్తుగా చిగురించటం తగ్గుతుంది. నీటిని అందిస్తున్న , నిస్సత్తువగా కన్పిస్తుంది.. టేబుల్ పై కూజాలో పూలు వడిలి పోతుంటాయి..

Read more

ఇంటి కుసుమాల వనం బిళ్ల గన్నేరు

పరిసరాలు … మొక్కల పెంపకం పూల మొక్కలు ఉంటే ఆ పరిసరాలు ఎంత అందంగా వుంటాయో అనుకోని వారుండరు.. కాల మేదైనా , మన ఇంటిని కుసుమాల

Read more

పరిసరాలకు శోభనిచ్చే ఇండోర్ ప్లాంట్స్

జీవన వైవిధ్యం పని ఒత్తిడికి నుంచి దూరం కావటానికి చుట్టూ ఆహ్లాదకమైన వాతావరణం ఉంటే బాగుంటుంది.. ప్రస్తుతం ఏ ఆఫీస్ డెస్క్ చూసినా మొక్కలతో అందంగా అలంకరిస్తున్నారు..

Read more