ఉద్యోగ జీవితంలో నిబంధనలు

వ్యక్తిత్వం- వికాసం ఉద్యోగ జీవితంలోకి అడుగు పెట్టిన ప్రతి అమ్మాయి తనకు తానూ ఈ నాలుగు నిబంధనలు విధించుకుని , వాటికి కట్టుబడి ఉండాలి. అపుడే అనుకున్నది

Read more

ఆఫీసులో ఉల్లాసంగా…

ఆఫీసులో పనిచేయడం అంటే ఎంతో బాధ్యతతో కూడినది. ఏకాగ్రత, నిరంతరం అప్రమత్తతతో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి దానికి పైఅధికారులకు సంజాయిషీ చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొందరికి మనమంటే గిట్టదు.

Read more