అమ్మయ్యాక అందంగా..!

అందమే ఆనందం పిల్లలు పుట్టాక అందం తగ్గిందని బాధపడే మహిళలు ఎంతమందో.. హార్మోన్లు, మందులు కొంత కారణమైతే , పిల్లల ఆలనా, పాలనలో పడి చేసి అశ్రద్ధ

Read more

స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తగ్గాలంటే…

మహిళలు – ఆరోగ్య సమస్యలు – పరిష్కారం గర్భం దాల్చిన మహిళల్లో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అవటం సహజం. అధిక బరువు ఉన్న మహిళల్లోనూ ఇవి కనిపిస్తాయి. చర్మం

Read more

మృదువైన పాదాల కోసం

అందమే ఆనందం మృదువైన పాదాలు మగువుల అందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తాయనటంలో సందేహం లేదు.. కాబట్టి పాదాల సంరక్షణ విషయాలను తెలుసుకుందాం . పాదాల రక్షణ లో

Read more

చేతుల మృదుత్వానికి

అందమే ఆనందం అనేక కారణాల వల్ల చేతులు నల్లగామారుతాయి. పొడిచర్మం వల్ల కూడా చేతులు నల్లగా మారవచ్చు. లేదా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా మారవచ్చు.

Read more