చేతుల మృదుత్వానికి

అందమే ఆనందం అనేక కారణాల వల్ల చేతులు నల్లగామారుతాయి. పొడిచర్మం వల్ల కూడా చేతులు నల్లగా మారవచ్చు. లేదా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా మారవచ్చు.

Read more

గృహిణికి చిట్కాలు

గృహిణికి చిట్కాలు పొద్దున్నే ముఖం కడుక్కునేటప్పుడు చన్నీళ్ళతో కంటిరెప్పలమీద ఎక్కువ నీళ్ళు కొటుకుంటూ ( కళ్ళు మూయాలి ) ఉంటే రక్తప్రసరణ చక్కగా జరిగి కళ్ళు మిలమిలా

Read more

కానుక

  కానుక పసుపు పొడిలో కొంచెం బత్తాయిరసం కలిపి ముద్దగా చేసి బెణుకు నొప్పులమీదా, వాపులమీదా వ్రాస్తే తొందరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. బీ పసుపులో కొంచెం పాలమీగడ

Read more

నడుముపై చారలా!

నడుముపై చారలా! పెట్టీకోట్‌ గాని డ్రెస్‌గాని గట్టిగా బిగించి కట్టడం వల్ల నడుము మీద నల్లగా మచ్చలు పడతాయి. ఈ మచ్చలు పోవటానికి కొన్ని చిట్కాలు మీకోసం..

Read more