స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తగ్గాలంటే…

మహిళలు – ఆరోగ్య సమస్యలు – పరిష్కారం గర్భం దాల్చిన మహిళల్లో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అవటం సహజం. అధిక బరువు ఉన్న మహిళల్లోనూ ఇవి కనిపిస్తాయి. చర్మం

Read more