ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నివాస భవనం!

వియాన్నా: ‘కార్ల్‌ మార్క్స్‌ హాఫ్‌’ ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నివాస సమాదాయం. ఆస్ట్రీయా రాజధాని వియన్నాలో ఉన్న ఈ పొడవాటి భవనాన్ని 1927-1930ల మధ్య కాలంలో నిర్మించారు.

Read more

ఎన్నికల ప్రచారంలో టీఆర్‌ఎస్ ఆస్ట్రియా శాఖ

టీఆర్‌ఎస్ ఆస్ట్రియా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆస్ట్రియాలో లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. ఆదివారం నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారం అనంతరం టీఆర్‌ఎస్ ఆస్ట్రియా శాఖ అధ్యక్షుడు మేడిపల్లి వివేక్

Read more