అంగన్ వాడీ ఉద్యోగానికి ఇంటర్ విద్యార్థత తప్పనిసరి

అంగన్ వాడీ ఉద్యోగానికి ఇంటర్ విద్యార్థత తప్పనిసరి చేసింది కేంద్రం. ఇప్పటి వరకు పదో తరగతి విద్యార్హత ఆధారంగా అంగన్ వాడీ టీచర్, వర్కర్ పోస్ట్ లను

Read more