‘చెలి’ చిట్కా

మహిళలకు ప్రత్యేకం

Almonds
Almonds

అవసరాన్ని బట్టి బాదం పలుకులు ఎక్కువసేపు నానబెట్టాల్సివస్తే దానికి బదులుగా పది నిముషాలు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది.


‘నాడి ‘ (ఆరోగ్య సంబంధ విషయాలకు) క్లిక్ చేయండి : https://www.vaartha.com/specials/health1/