ఆశయం గొప్పదైతే విజయానికి అదే తొలిమెట్టు

ambition
Teenage Girl

ఒక మంచి పని చేయడానికి అసాధారణ పరిస్థితుల కోసం వేచి చూడాల్సిన పనిలేదు. మామూలు పరిస్థితుల్లోనే ఇందుకోసం ప్రయత్నించాలి. జీవితం నుండి ఆశిస్తే ఎక్కువ నిరాశే మిగులుతుంది. అందుకే జీవితాన్ని శాసించడం నేర్చుకో. నీకున్న తెలివి, జ్ఞానం నీకు ఉపయో గపడలేదంటే అది నీ తప్పు కాదు.

జీవితంలో ఒక మనిషి గెలవడానికి వంద సూత్రాలు కావాలి. అందులో అన్నిటికన్నా మొదటిది తనను తాను కరెక్ట్‌గా తెలుసుకోవడం, మిగతావి అంతగా ప్రాముఖ్యం లేనివే. లక్ష్యాన్ని మరచి పోకపోవడమే విజయానికి కీలకం. జీవితంలో ఏదీ వ్యసనంగా పరిణమించకూడదు. అదే జీవితానికి ప్రధానమంత్రం. జీవితంలో ముందడుగులు వేయాలంటే మనం మార్పుని ఆహ్వా నించగలగాలి. జీవిస్తూ ఇతరులను జీవిం చనీయడమే న్యాయం. సాధారణ జీవితంలో ఉన్నతాశయాలు కలిగి ఉండడమే జీవిత ధర్మం. ఎక్కువ కాలం బతకాలని కాదు. బతికిన నాలుగేళ్లు బాగా బతకాలని కోరుకోవాలి. జీవితాన్ని యౌవనంలో తెలు సుకుంటాం. వార్దక్యంలో అర్థం చేసుకుంటాం. ఆశయ శుద్ధిలేని జీవితం చుక్కాని లేని నావవంటిది. జీవించినన్నాళ్లూ జీవించడం ఎలాగో నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. దేనికైనా అదుపూ, పొదుపూ వ్ఞంటేనే అందం. జీవితం విజ్ఞానం చేత నడవబడాలి. ప్రేమచేత ప్రకాశింపబడాలి. అధికసంపదలో కాదు. తక్కువ కోరిక ల్లోనే సంతృప్తి ఉంటుంది.

చేయదగ్గ పనులు మానరాదు. కూడని పనులు చేయరాదు. చేసిన చెడ్డపని తిరిగి చేయకపోవడమే నిజమైన పశ్చాత్తాపం. నీచమైన దానికోసం ఉత్తమమైన దానిని విడిచిపెడితే అది మంచిదనిపించుకోదు. అన్ని మోసాలలోను, ఆత్మవంచనే అధమాధమం. కలుషితమైన మనస్సు ఉన్న విషయాలను ఉన్నట్లుగా అర్థం చేసుకోనివ్వదు.

మనస్సును ఎంత అదుపులో పెడితే మనిషి అంత గొప్ప వాడవ్ఞతాడు. మనస్సును అధీనంలో తెచ్చుకున్నవాడు విశ్వవిజేత అవ్ఞతాడు. నీ పనిలో నీకు గల అభి మానమే నీ విజయానికి రహస్యం. వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయిన మనిషికి మిగిలేదేమీ లేదు. త్రికరణ శుద్ధితో శ్రమించిననాడు వ్యక్తికి అసాధ్యం కూడా సాధ్యమవ్ఞతుంది. మన తప్పులను మనం సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం కావలసినంత ఉంది.మన అలవాట్లే తరచూ మన దారుణ శత్రువ్ఞలవ్ఞతాయి. మనస్సును బట్టి మన ప్రవర్తన ఉంటుంది. లోకంలో ప్రతి పనీ మానవ ప్రయత్నంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సంతోషం, సంతృప్తి అనేది మన సౌందర్యా

న్ని పెంచుతుంది. మన మనసు శరీరం రెండూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. నేను, నాది, నువ్ఞ్వ, నీది అనే నాలుగువిషయాలు జీవితాన్ని పాడుచేస్తాయి. వాటిని మరచిపోవాలి. దానబుద్ధి, సత్యవాక్కు, అహింస, మితవాక్కు, ప్రియవాక్కు వంటి సద్గుణాలు అలవర్చుకోవాలి. మనోవికాసానికి జీవితం మనకు అనంతావకాశాలు కల్పిస్తుంది. ఇతరులతో సరిపోల్చుకోకుండా నీ జీవితాన్ని నీవ్ఞ జీవించు. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటే సమస్యలే ఉండవ్ఞ ఎదుర్కోవడానికి. ఆదర్శం నిలుపుకోలేని మనిషి అభివృద్ధి సాధించలేడు.

మితవ్యయం చేసే వివేకవంతుడే భాగ్యవం తులవ్ఞతారు. మనం ఆలోచనలోనే కాదు,ఆచరణలో కూడా ఉన్నతంగా ఉండాలి. మంచివాడవ్ఞ కావలిస్తే, ఇతరుల లోని మంచిని ప్రేమించాలి. అంటీముట్టనట్లు ఉండ గలగడమే అన్ని ఆనందాలకు మూలం. ప్రశాంతం గా ఉండడం అల వర్చుకోవాలి. ప్రశాంతంగా ఉండే వారిని ఎవరూ అవ మానించలేరు. ఫలితాన్ని ఆశిస్తూ పరుగెత్తవద్దు. పనిచేస్తూ పోతే ఫలితం అదే వస్తుంది. మనిషి మనసులో వినయం ఎంతగా ఎదిగితే, ఆ మనిషి జీవితంలో అంత ఎదుగు తాడు.ఒక మంచి పని చేయడానికి అసాధారణ పరిస్థితుల కోసం వేచి చూడాల్సిన పనిలేదు.

మామూలు పరిస్థితుల్లోనే ఇందుకోసం ప్రయ త్నించాలి. జీవితం నుండి ఆశిస్తే ఎక్కువ నిరాశే మిగులుతుంది. అందుకే జీవితాన్ని శాసించడం నేర్చుకో. నీకున్న తెలివి, జ్ఞానం నీకు ఉపయో గపడలేదంటే అది నీ తప్పు కాదు. చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల తప్పు నీచుట్టూ ఉన్న ఆ పరిస్థితులను మార్చుకుని అవకాశాలను సృష్టించు కోలేకపోతే, అవన్నీ వృధా అవ్ఞతాయి. మంచి మంచి ఆలోచనలే అంతరంగిక సౌందర్యానికి ప్రాణం పోస్తుంటాయి.
విజయవంతమైన ప్రతివ్యక్తి జీవితం వెనుక తోడుగా, ఎక్కడో అక్కడ అద్భుతమైన చిత్తశుద్ధి, నిజాయితీ ఉండి తీరాలి. మనం అపజయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తే, విజయం వైపునకు దూసుకు పోగలుగుతాం. ఏదైనా అనుభవించడం కంటే ఆ అనుభవం కోసం ఎదురుచూడడంతోనే మనిషి జీవితంలో ఎక్కువభాగం గడిచిపోతుంది.

ఉచితంగా దేన్నీ తీసుకోకండి. చివరికి అది ప్రేమ అయినా సరే. దానికి మూల్యం చెల్లించు. స్పష్టమైన వస్తురూపం లోనో, భాషలోనో ఆ రుణం తీర్చేసుకో. ఉచితంగా వచ్చిన ప్రతిదానికీ నువ్ఞ్వ ఎప్పుడో, ఎక్కడో ధర చెల్లించవలసి ఉంటుంది. కోపంతో సమాధానం చెప్పకు. సంతోషంలో వాగ్దానం చేయకు, వత్తిడిలో నిర్ణయం తీసుకోకు, అవసరం లేని చోట అబద్ధం చెప్పకు, ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పేవాడికి జ్ఞాపకశక్తి ఎక్కువ ఉండాలి. నిజం చెప్పేవాడికి వాస్త వాన్ని తట్టుకునే ధైర్యం ఉండాలి.

ఓటమి లేని వాడికి అనుభవం రాదు. అనుభవం లేని వాడికి జ్ఞానం రాదు. గెలిచినపుడు గెలుపును స్వీకరించు. ఓడినపుడు పాఠాన్ని నేర్చుకో. ఎలా నిలదొక్కు కున్నావ్ఞ అన్నది కావాలి. ఓడిపోయి, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఆ ఓటమి నేర్పిన పాఠాన్ని మననం చేసుకొంటే గెలుపు నీదే. మౌనంలో మహత్తర విషయాలు రూపం పొందుతుంది. ఒక గంట జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసే వ్యక్తి జీవిత విలువలను అర్థం చేసుకున్న వాడు కాదు.

తాజా ‘మొగ్గ’ (చిన్నారుల ప్రత్యేకం వ్యాసాల కోసం క్లిక్‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/specials/kids/